Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků – volby do školské rady

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků

Č.j.: ZSJKT/01710/2022

 

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady při základních školách v Písku schválený Radou města usnesením č. 553/16 ze dne 8.9.2016).

 

Volební období je tříleté (nyní pro období 2023-2026). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Město Písek a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění zákonných zástupců:

Termín:           úterý 15.11.2022, 15:30 hodin

Místo:              aula školy

 

 

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci

 

 

za přípravný výbor

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany