Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kandidátní listina pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 21. 11. 2022

Čj.: ZSJKT/01784/2022

 

Volební orgán jmenovaný ředitelem školy svolal v pondělí dne 7.11.2022 volební shromáždění zástupců nezletilých žáků do školské rady na úterý 15.11.2022 do auly školy.

 

Na programu bylo:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času;
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů;
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci.

 

Ve středu 16.11.2022 obdrželi znovu všichni zákonní zástupci na informační nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy www.zstylova.cz vysvětlení celého systému voleb včetně způsobu volby, místa a času voleb a byli vyzváni k podání návrhů kandidátů na členy školské rady včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů. Dále bylo oznámeno datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci.

 

Zákonní zástupci žáků měli možnost se v termínu volebního shromáždění nebo později nejdéle však do pondělí 21.11.2022 do 14:00 hodin dostavit přímo do kanceláře školy nebo mohli svou kandidaturu poslat na přiložené návratce.

 

Byli navrženi 4 kandidáti. Všichni písemně souhlasili před zveřejněním se svou nominací stejně jako se zveřejněním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, titul, zákonný zástupce žáka/žáků ve třídě/třídách) na listině kandidátů a hlasovacím lístku.

 

Jméno a příjmení kandidáta (pořadí dle pořadí příjmení dle abecedy)   třída (žák, žákyně)

  1. Petr Čáp 5.A, 7.A

  2. PhDr. Štěpánka Činátlová 2.C

  3. MUDr. Jan Kolář 3.A

  4. Ing. Jiří Morávek 2.C

 

Volby proběhnou v rámci konzultačního odpoledne v úterý 13.12.2022 od 13:30 hod. do 17:30 hod v kanceláři školy. Hlasování je tajné. Hlasovací lístek obdrží zákonní zástupci v kanceláři školy.

 

Listina kandidátů je zveřejněna od úterý 22.11.2022 na informační nástěnce u hlavního vchodu školy a na webu školy www.zstylova.cz.

 

 

 

Za volební orgán:

 

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

 

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

 

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách

Návštěva Jana Kollera na Tylovce