Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Předběžné výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Chtěl bych touto cestou vyjádřit upřímné poděkování za účast rodičů a dětí na pátečním a sobotním zápisu do 1. třídy naší základní školy. Cítím velkou radost a vděčnost za to, že nám chcete svěřit vaše dítě a že jste projevili zájem o jeho vzdělání.

 

Rád bych také poděkoval celému týmu naší školy za skvělou organizaci a průběh zápisu. Věřím, že jste se cítili vítáni a že jsme vám všechny informace poskytli srozumitelně a včas.

 

Jsme rádi, že jsme s vámi mohli spolupracovat a pomoci vám s přijetím důležitého rozhodnutí. Doufáme, že se vaše dítě v naší škole bude cítit dobře a že mu nabídneme skvělé prostředí pro jeho vzdělání a rozvoj. Těšíme se na začátek nového školního roku a na to, že budeme moci společně sledovat pokrok vašeho dítěte.

 

Ještě jednou Vám děkuji za to, že se chcete stát součástí naší školní komunity a že nám důvěřujete.

 

Bohužel se stalo to, co jsme před zápisem zmiňovali. Zájem o místa ve škole je dlouhodobě větší, než je maximální volná kapacita a nás moc mrzí, že nemůžeme vyhovět všem.

 

V pátek a v sobotu přišlo k zápisu celkem 134 dětí.

 

Z toho 23 dětí požádalo o odklad. 14 odkladů bylo již podložených oběma doporučeními specialistů a byly vyřízeny na místě. 9 odkladů ještě není vyřízených a škola bude čekat na dodání potřebných dokumentů. Znamená to, že tyto děti současně podaly také žádost o přijetí (současně dvě správní řízení). Z těchto 9 odkladů podalo žádost o přijetí 7 obvodových dětí a 2 neobvodové.

 

Neobvodových dětí (obce, Písek, mimo Písek) dále přišlo k zápisu 14. Nikomu z nich nemůžeme vyhovět, takže nebudou (stejně jako 2 z odkladů) přijaty.

 

Kromě toho dorazilo k zápisu dalších 97 obvodových dětí.

 

Volných míst je v tuto chvíli 77 (nelze překročit nejvyšší rejstříkovou kapacitu školy 750 žáků).

 

V pondělí 24.4.2023 budeme tedy losovat. Los provede vedoucí odboru školství a kultury a zástupce rodičů ve školské radě. K losování uvádí ombudsmanka toto: V případě, že ani po uplatnění legitimních kritérií, která nejsou v rozporu se školským či antidiskriminačním zákonem, nebude ředitel školy moci rozhodnout, doporučuji, aby využil transparentního losování. S ohledem na platnou právní úpravu se losování zdá být nejobjektivnější a nejspravedlivější.

 

Do losování přijde celkem 104 lístečků obvodových dětí (97+7). Vylosujeme děti na 78.-104. místě, které nebudou přijaty (celkem 27). V osudí zůstane 77 lístečků přijatých.

 

Pro v tuto chvíli nepřijaté obvodové to ale není konec nadějí. Postupně dojde k vyřízení většiny ze 7 zatím nevyřízených odkladů podaných obvodovými dětmi a budeme také vědět, kolik žáků se dostalo a hlavně nastoupí na víceletá gymnázia (celkem jich dělá přijímací řízení 28, odhadujeme tedy, že se uvolní dalších cca 8-15 míst). Toto ale budeme vědět opravdu až na konci června (našimi žáky zůstávají přijatí až do 31.8.2023). Rodiče budeme informovat telefonicky a písemně postupně, jak budou informace přicházet.

 

Nepřijatých obvodových tedy nebude nakonec mnoho, ale budou.

 

Výše uvedená čísla se mohou během aktuální pětidenní lhůty pro doplnění podkladů do spisů trochu změnit, případné změny budou zachyceny v seznamech přijatých a nepřijatých po losování.

 

Případné odvolání se po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí podává k rukám ředitele školy, který jej podstoupí k posouzení Krajskému úřadu České Budějovice. Je nutno upozornit, že odvolání v případě naší školy nesplní funkci „projevení zájmu o studium“, jako tomu je např. u středních škol, kde je možno vydané rozhodnutí o nepřijetí po uvolnění míst při neodevzdání zápisových lístků změnit tzv. procesem autoremedury. U nás se žádná další místa kromě popsaného procesu po losování neuvolní, maximální kapacita školy je daná stejně jako počet dětí ve 2.-9. ročníku. Obsah odvolání musí splňovat minimální požadavky stanovené § 82 odst. správního řádu, tj. musí minimálně obsahovat údaje o tom, proti jakému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Pokud odvolání neobsahuje požadované náležitosti, vyzve škola odvolatele k doplnění odvolání o tyto náležitosti a stanoví mu přiměřenou lhůtu k doplnění.

 

Pokud by si kdokoliv z dětí/rodičů rozmyslel již podanou žádost, vybral si jinou školu a nechtěl čekat, jak to dopadne, dejte nám prosím vědět.

 

Pokud jste si v pátek a v sobotu nedošli k zápisu „pro jistotu“ na jinou základní školu a ve světle výše uvedeného jste si to rozmysleli, můžete tak ještě u ředitelů škol učinit, volnou kapacitu mají.

 

Na Školičku mohou samozřejmě chodit všechny děti z obvodu (i ty nepřijaté), zároveň můžete ale duplicitně chodit i na podobné projekty škol, kde např. přijati jste.

 

Děkuji vám všem za pochopení situace.

 

 

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025