Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Základní informace

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2019/2020

Kroužky doplňkové činnosti 2018/2019

Kroužky školní družiny a školního klubu 2018/2019

Návod na instalaci aplikace Bakaláři na mobilní telefon

GDPR – informace o ochraně osobních údajů ve škole a školském zařízení

Inspekční zpráva ČŠI 2018

Závěry vlastního hodnocení školy 2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

Školní řád – úpravy od 1.9.2017

Organizace školního roku 2017/2018 – důležité termíny

Přijetí úspěšných žáků školy paní starostkou

Schválený rozpočet 2017