Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tylovka je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

ZŠ J. K. Tyla se stala fakultní školou Jihočeské univerzity  

 

Naše škola se dne 5. 2. 2024 se stala fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Škola je tak oficiálním partnerem fakulty při zajišťování pedagogické praxe budoucích učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

Smlouvu o spolupráci a udělení statusu fakultní školy podepsali na písecké radnici za přítomnosti zástupců vedení města pana starosty M. Čapka, pan místostarosty M. Přibáně a vedoucí odboru školství a kultury A. Klimešové děkanka fakulty Helena Koldová a ředitel základní školy Pavel Koc. Byli přítomni i zástupci ředitele, proděkan fakulty pro praxe M. Procházka, emeritní ředitel školy J. Hladký a členové školské rady za rodiče i zřizovatele Š. Činátlová a R. Koc.

Na úvod i závěr slavnostního podpisu vystoupila s pásmem písní děvčata ze školního pěveckého sboru pod vedením paní učitelky J. Honsové.

S pedagogickou fakultou spolupracujeme už dlouho. Nyní ale začíná nová etapa intenzivní a systematické spolupráce. Museli jsme splnit řadu požadavků, abychom se fakultní školou mohli stát. Jsme velmi rádi, že se to nakonec povedlo.

Status fakultní školy přináší benefity i našim pedagogům či žákům. Partnerstvím s fakultou získáváme možnost nadstandardního přístupu k informacím, ke vzdělávacím programům a projektům či k doplňkovým službám. Od spolupráce si slibujeme i personální zajištění školy do budoucna. Naši učitelé se stávají partnery kateder fakulty a výzkumných týmů, které se podílejí na přípravě budoucích kantorů, nebo realizují výzkum v jednotlivých oblastech a oborech vzdělávání, které souvisejí se studijními programy fakulty. Máme co nabídnout. My jako vedení školy i jednotliví pedagogové budeme také spolupracovat s pracovišti fakulty na přípravě a realizaci přednášek, seminářů pro studenty učitelství, budeme se podílet také na poskytování konzultací či na tvorbě výukových materiálů.

Aby se škola mohla stát fakultní, musí splňovat řadu kritérií. Výuku musejí zajišťovat kvalifikovaní a kreativní pedagogové příslušných aprobací, výuka musí být kvalitní, a to jak po stránce obsahové, tak z hlediska uplatňování moderních forem a metod. Důležitý je i zájem samotných učitelů o spolupráci s pedagogy z fakulty i studenty. Status je škole přidělen na dva roky, smlouva o spolupráci se automaticky prodlužuje o další dva roky, a to i opakovaně, dokud o to budou mít škola i fakulta zájem.

Po podpisu smlouvy následovala prohlídka organizovaná vedoucí odboru školství a kultury pro vedení školy a zástupce pedagogické fakulty do Sladovny, galerie dětem hrou, kde vznikl další záměr spolupráce s Pedagogickou fakultou. Zavítali jsme též společně do Infocentra.

 

vedení školy

 

Stáhnout soubor

    fakultní škola (1)fakultní škola (2)fakultní škola (3)fakultní škola (4)fakultní škola (5)

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Akce KMŠ březen 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Eskymáci v Jahůdkách

Jahůdky se starají o ptáčky