Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Celoškolní projektový den civilní ochrany

Dne 25. 1. 2024 se na naší škole konal projektový Den civilní ochrany. Tato akce je pravidelně organizována za účelem zvýšení povědomí žáků o bezpečnosti a prevenci nejen ve škole, ale i v každodenním životě.

V průběhu celého dne měli žáci možnost seznámit se s činností tří nejdůležitějších složek našeho města: policie, hasičů a zdravotníků. Každá ze složek připravila zajímavý  vzdělávací program pro naše žáky.

Policie představila své vybavení, včetně policejního vozu, a poskytla informace o práci policistů, bezpečnosti na silnicích a prevenci kriminality. Žáci se dozvěděli o důležitosti dodržování pravidel a respektování autority. Karatisté SKP Policie předvedli ukázky sebeobrany.

Hasiči zaujali žáky svými ukázkami zásahu při požárech a evakuacích, poskytli užitečné rady pro prevenci požárů. Děti měly možnost nahlédnout do hasičské techniky a seznámit se s různými typy hasicího zařízení.

Zdravotníci představili svou práci a důležitost první pomoci. Žáci se dozvěděli, jak správně poskytovat první pomoc v případě potřeby a také pravidla volání na tísňovou linku.

Celkově lze konstatovat, že se projektového dne žáci velmi aktivně účastnili a získali cenné poznatky o práci těchto složek.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným policistům, hasičům a zdravotníkům za jejich vynikající prezentace a ochotu se podílet na vzdělávání našich žáků.

Stáhnout soubor

    den CO 2024 Tylovka (1)den CO 2024 Tylovka (2)den CO 2024 Tylovka (3)den CO 2024 Tylovka (4)den CO 2024 Tylovka (5)den CO 2024 Tylovka (6)den CO 2024 Tylovka (7)den CO 2024 Tylovka (8)den CO Tylovka (9)den CO Tylovka (10)

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Tylovka je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity