Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Organizace výuky v týdnu od 30.11. dále

Dobrý den,

jak jste jistě zaznamenali, dochází od pondělí 30.11. ke změně v systému prezenční a distanční výuky takto:

– 1.stupeň a 9.ročník bude mít prezenční výuku stále

– 6.-8. ročník bude střídat týden prezenční a týden distanční výuky.

U nás ve škole jsme rozdělili 6.-8.ročník takto:

– 30.11.- 4.12. půjdou do školy šesťáci a 8.A + B

– 7. – 11.12. pak sedmáci a 8.C

a dále se tyto skupiny budou střídat v prezenční výuce po týdnu.

Další pokyny k organizaci výuky:

– pro všechny (tedy i pro žáky, kteří budou mít momentálně distanční výuku) platí standartní rozvrh, kterým jsme letos zahájili školní rok.

– žáci, kteří budou momentálně na distanční výuce budou mít své online hodiny podle domluvy s konkrétním učitelem minimálně v rozsahu jako doposud, ale ne striktně v časech, jak tomu bylo do tohoto týdne. Tzn. že ne vždy budou hodiny vyučovány online – např. dosud byly 3 hodiny matematiky týdně, nově jich bude 5, z toho 3 online a 2 offline (zadaná práce)

– žáci 1.-4. ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny ji mohou využívat od 6:00. Tito žáci budou ve svých kmenových třídách pod dohledem, stejně tak jako po skončení vyučování.

– činnost školního klubu je nadále přerušena

– žáci 1.stupně jsou automaticky přihlášeni ke stravování (samozřejmě pouze ti, kteří jsou na něj přihlášeni „normálně“)

- žáci 2.stupně se musí přihlásit ke stravování jednotlivě (ať už chodí do školy nebo mají distanční výuku)!!!

Vedení školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025