Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Afrika – vernisáž výstavy školní minigalerie

Od úterý 25.2.2020 se chodba v přízemí u hlavního vchodu zaplnila lvy, antilopami, slony, ale i dalšími africkými artefakty jako jsou domorodé masky a bubínky. Jsou zde totiž vystaveny výtvarné práce, které vznikaly v loňském roce jednak v hodinách výtvarné výchovy, jednak v rámci výtvarného kurzu v přírodě.

 

Motivy, které na zdech uvidíte, se chystáme na jaře přenést po dohodě  s nájemníky na zdi průchodu ve směru do Tyršovy ulice. Vchod se tak stane důstojnou branou do školy, kde se výtvarnému umění daří.

 

Na vernisáž přijal pozvánku náš milý host zoolog RNDr. Karel Pecl, externí pracovník Záchranné stanice živočichů Makov na úseku environmentální výchovy a stálý spolupracovník Prácheňského muzea v Písku. Kromě úvodního slova si připravil pro výtvarníky přednášku o své expedici do JAR a Namibie. Vše doprovodil také fotografiemi, domorodou hudbou a zvuky zvířat. A také jsme se dozvěděli, jak dělá žirafa…

 

Bylo to povedené tvoření o povídání.

 

Děkujeme všem výtvarníků, dále všem, kteří se podíleli na instalaci výstavy a samozřejmě všem pedagogům pod vedením paní učitelky Šrůtové a paní učitelky Hralové.

 

Stáhnout soubor

    IMG_0014IMG_0016IMG_0029IMG_0032IMG_0037IMG_0044IMG_0047IMG_0056IMG_0059IMG_0063IMG_0069IMG_0074

Další Aktuality

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Tyláček je nejlepším časopisem 2. stupně ZŠ v Jihočeském kraji v roce 2021!

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“