Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Aktuální dopravní značení v okolí školy

Na základě žádosti Městské Policie Písek a vlastníků bytových jednotek, garáží a nebytových prostor v okolí vnitrobloku, kudy prochází příjezdová komunikace do školy ve směru z Kollárovy ulice, připomínáme dopravní značení v okolí školy a žádáme Vás o jeho respektování. Vše z důvodu bezpečnosti dětí a dalších osob.

 

Do školy jsou tři vchody z Tylovy, Jeronýmovy a Tyršovy ulice. Jen ty slouží k pohybu chodců!

 

Brána z Kollárovy ulice do školy (je majetkem školy) není vchodem (viz. také školní řád), je osazen výstražnou cedulí Průchod zakázán. Přesto jí někteří žáci dokonce v doprovodu rodičů používají. Při příchodu ve směru z Tyršovy ulice je pak vhodné před školou zahnout vpravo a budovu obcházet kolem školní jídelny a nekřížit tak cestu přijíždějícím vozidlům.

 

Vjezd do vnitrobloku u hlavní komunikace a vnitroblok (není majetkem školy) je osazen Zákazem vjezdu s dodatkovou tabulí umožňující vjezd pouze dopravní obsluze a na zvláštní povolení školy.

 

Kdo je dopravní obsluhou a kdo je zásobováním, definuje vyhláška, která provádí zákon o silničním provozu. ZÁSOBOVÁNÍM a DOPRAVNÍ OBSLUHOU jsou vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, DOPRAVNÍ OBSLUHOU pak ještě dále vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. Jak z této definice plyne, zdaleka ne všechny subjekty, které by bylo možno za dopravní obsluhu laicky považovat, dopravní obsluhou dle zákona skutečně jsou. Uvedená definice je konečná, nelze proto okruh osob, které jsou za dopravní obsluhu považovány, rozšiřovat.

 

V areálu školy je pouze 20 parkovacích míst a 1 vyhrazené pro invalidy. Tento počet nestačí, prostor pro navýšení není. Ve škole pracuje 65 osob, další 40 ve školách a školských zařízeních subjektu. Pro zaměstnance je vydáváno zvláštní povolení ve formě zelené karty za předním sklem vozidla (zvláštní povolení).

 

Areál musí být dále volně přístupný vozidlům ZÁSOBOVÁNÍ, integrovaného záchranného systému a obslužným provozům (E.ON, Teplárna, Čevak…).

 

Komunikaci ve škole jsme nově osadili zpomalovacím prahem a zábranami proti vjezdu vozidel na chodníky, rychlost byla omezena na 10 km/h.

 

Od 16:00 hodin pronajímáme školní tělocvičny, také to přináší zvýšený provoz a potřebu parkování, nájemci mají možnost požádat o zvláštní povolení ve formě červené karty prostřednictvím osoby, která je podepsána pod nájemní smlouvou. Tato karta opravňuje k vjezdu a parkování 30 minut před pronájmem a po skončení pronájmu.

 

V případě, že rodiče potřebují z důvodů hodných zvláštního zřetele umožnit vjezd a parkování (např. zdravotní hendikep dítěte), mohou o toto povolení zažádat písemně s uvedením důvodu ředitele školy.

 

Pro parkování rodičů slouží v době 7:00-16:00 (max. 15 minut) vyhrazená místa v Jeronýmově ulici (jsme za ně po rekonstrukci moc rádi) nebo další v okolí školy.

 

Na jaře příštího roku bude brána do Kollárovy ulice z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti v areálu a okolí vybavena samozavírači a GSM branou. Tato brána zamezí pohybu chodců a umožní kontrolovaný vjezd vozidel.

 

Děkujeme za pochopení a součinnost.

Stáhnout soubor

    20171128_15215420171128_15220820171128_15225720171128_152508

Další Aktuality

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024