Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Anketa – Plán rozvoje sportu města Písek

Dobrý den,

zveřejňujeme výzvu našeho zřizovatele města Písek.

Dovolujeme si Vám zaslat odkaz (http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/258856105/1/), na němž naleznete dotazník týkající se sportu v Písku a obecně sportování dětí a mládeže od 6 do 15 let.

Chtěli bychom Vás požádat o rozšíření tohoto odkazu a zároveň naší prosby o jeho vyplnění mezi žáky Vaší školy, nejlépe na hodinách informatiky (budeme v hodinách informatiky realizovat v 4.-8. třídách). Výsledky dotazníku nám poslouží jako velmi důležité podklady pro tvorbu Plánu rozvoje sportu města Písek, který je naše město povinno zpracovat vzhledem k novele zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Čím větší počet respondentů dotazník vyplní (žáci 1.-3. tříd s rodiči, žáci 9. tříd samostatně), tím objektivnější výsledky budeme schopni získat.

Na dalším odkazu (http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/258869783/1/) naleznete dotazník pro mládež od 16 let a dospělé, který v případě zájmu můžete vyplnit Vy jako rodiče i zaměstnanci školy, pokud se zajímáte o sportování obecně a sport v Písku.

Oba dotazníky jsou na výše uvedených odkazech k dispozici od 04.09. do 10.10.2017.

Děkujeme.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022