Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Cambridge exams 2017

Certifikáty Cambridge Exams na Tylově škole byly předány

Ve středu 15. března byly v aule Tylovy školy slavnostně předány certifikáty z mezinárodních zkoušek z angličtiny Cambridge Exams. Naši žáci zkoušku skládali v sobotu 21. ledna po téměř půlroční poctivé přípravě. Někteří žáci skládali již druhou a třetí úroveň. Na certifikáty jsme nedočkavě čekali celých šest týdnů. Testy jsou totiž posílány k vyhodnocení do Cambridge v Anglii. Tam jsou také vystaveny certifikáty a v zapečetěných obálkách jsou posílány zpět.

V aule školy se sešli žáci, kteří zkoušku skládali, ale také jejich rodiče a sourozenci. Na úvod předávání zazpíval školní pěvecký sbor a potom už si jednotliví žáci chodili pro výsledky svého snažení. V kategorii Movers ( 6. – 7. třída) certifikát převzali: Markéta Kuntová, Kryštof Vazač, Jakub Včelička, Ema Šanderová a Natálie Habichová, v kategorii Flyers ( 8. + 9. třídy)  Nela Vondráková, Tereza Štědronská, Alena Dešková, Danila Hincu, Adam Brodský. Pro žáky devátých ročníků bude certifikát z této zkoušky důležitý také u přijímacího řízení na střední školy.

V příštím školním roce se kurz přípravy na Cambridge Exams opět rozběhne a pevně doufáme, že bude velký zájem. Současně také bude pokračovat příprava  na podobnou zkoušku z němčiny. Nabyté jazykové znalosti mohou děti využít nejen ve škole, ale i na různých akcích – jazykový kurz, mezinárodní projekt Edison, který se na naší škole uskuteční v květnu, ale i na zahraničních zájezdech, které pro děti pořádáme.

Všem žákům, kteří úspěšně složili zkoušku, přejeme, aby se jim ve studiu angličtiny i nadále dařilo a aby své znalosti vždy úspěšně použili. Blahopřejeme !

 

Bc. Pavlína Reinišová

ZŠ J.K.Tyla, Písek

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022