Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Další úspěchy našich žáků v didaktických soutěžích

V okresním kole zeměpisné soutěže získal Matěj Kadlčák 1. místo v kategorii A. Naši další žáci se neztratili ani v ostatních kategoriích. Poděkování patří paní učitelce Zuzaně Arnicanové za přípravu.

V okresním kole recitační soutěže jsme zcela dominovali. A to ještě III. kategorii vyhrála žákyně, která až do loňského roku chodila do naší školy před přestupem na osmileté gymnázium.

I.kat. Veronika Müllerová  (3.D) – čestné uznání

II. kat. 1. místo – Prokop Vovesný (5.A), 2. místo – Viktorie Mohňanská (4.B) – oba postup do krajského kola

 IV. kat.  1. místo – Jindřiška Vovesná (8.B) – také postup do krajského kola.

Skvělí byli ale i další naši recitátoři.

Poděkování patří paní učitelce Janě Slavíkové a paní učitelce Miloslavě Samšukové za organizaci soutěže a všem paní učitelkám, které děti připravovaly.

Do třetice jsme získali i 1. místo v okresním kole soutěže ve finanční gramotnosti. Náš tým ve složení Lukáš Kaftan (9.B), Veronika Hurtíková (9.B) a Alena Dešková (9.C) postupuje také do krajského kola. Za přípravu děkujeme paní učitelce Drahomíře Nedomové.

Ve všech případech děkujeme rodičům žáků také za dobrou spolupráci a pomoc .

Stáhnout soubor

    1. fin. gram.ZeO 1.misto

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024