Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Doporučení MŠMT ke koronaviru

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.
Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí, zatím bylo vydáno pouze doporučení zveřejněné na našich stránkách 26.2.2020 https://www.zstylova.cz/zadost-ku-o-predani-informaci/.
Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat  v našem případě KHS v Č. Budějovicích https://www.khscb.cz/, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem cestovatelům, kteří navštívili zasažené oblasti ( v našem případě severní Itálii) aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zvažte také, zda nenechat Vaše děti, které byly s Vámi, z tohoto důvodu po uvedenou dobu preventivně doma.
 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

AKCE září