Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Energetická gramotnost v 9. třídách

Ve čtvrtek 04.05.2017 se všichni žáci 8. a 9. tříd v naší škole zúčastnili interaktivní přednášky na téma „Energetická gramotnost“, týkající se energetiky, kterou pořádala Fakulta elektrotechniky ČVUT Praha ve spolupráci s ČEPS, a.s.,  Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Cílem akce bylo vysvětlit, jak funguje energetika, proč je pro nás tak zásadní a s jakými základními problémy se musíme potýkat a proč a také jak musíme všichni s energií šetřit. Byly představeny státní priority v oblasti energetiky v porovnání s prioritami okolních zemí a různých environmentálně zaměřených skupin v naší zemi i za hranicemi.

 

V závěru akce byla připravena zajímavá vědomostní soutěž o ceny, které aktivně využila většina žáků.

 

Tato akce tak tematicky navazovala na exkurzi v JE Temelín, kterou navštívili žáci 9. tříd v dubnu 2017 a bude pokračovat na přelomu května a června přednáškou pana Karlovského ze SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

 

Ing. Hana Divišová, Ph.D.

Stáhnout soubor

    20170504_100704[1]20170504_110615[1]20170504_112224[1]

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022