Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ pro rok 2016/2017

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ pro rok 2016/2017

 

 • 10. 1. 2017 - schůzka rodičů a žáků 5., 7., 8. a 9. tříd k přijímacímu řízení a rozdání zápisových lístků rodičům oproti podpisu (pí Švejcarová)

 

 • do 24. 1. 2017 žáci odevzdají podklady pro vyplnění přihlášek příslušným třídním učitelům (Pop, Sam, Klí, Arn, Hla, Sla, Ber, Lec, Dem, Lak, Raa)

 

 • od 13. 2. do 17. 2. 2017 si žáci vyzvednou dvě přihlášky u příslušných třídních učitelů (poplatek za 1 kus 10,- Kč)

 

 • do 15. 2. 2017– možnost ověření známek na vlastním tiskopisu přihlášky (poplatek za 1 kus 30,- Kč)

 

 • do 1. 3. 2017 – rodiče odevzdají přihlášky řediteli střední školy

 

 • Zveřejnění ilustračních testů na cermat.cz 8. února 2017
 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy nejpozději do 29. března 2017
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 18. dubna 2017
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 20. dubna 2017
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy nejpozději 3. května 2017
 • Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy nejpozději 27. dubna 2017
 • Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 11. května 2017
 • Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 12. května 2017
 • do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí rodiče odevzdají zápisový lístek

 

 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen

 

 • do 10. 6. 2017 – evidence přijetí žáků na SŠ v programu Bakaláři (Pop, Sam, Klí, Arn, Hla, Sla, Ber, Lec, Dem, Lak, Raa)

 

 

V Písku dne 6. 1. 2017                                                             Mgr. Drahomíra Nedomová

                                                                                                           výchovná poradkyně

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly