Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je sobota, 19. října, svátek má Michaela, gratulujeme!

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ pro rok 2016/2017

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ pro rok 2016/2017

 

 • 10. 1. 2017 - schůzka rodičů a žáků 5., 7., 8. a 9. tříd k přijímacímu řízení a rozdání zápisových lístků rodičům oproti podpisu (pí Švejcarová)

 

 • do 24. 1. 2017 žáci odevzdají podklady pro vyplnění přihlášek příslušným třídním učitelům (Pop, Sam, Klí, Arn, Hla, Sla, Ber, Lec, Dem, Lak, Raa)

 

 • od 13. 2. do 17. 2. 2017 si žáci vyzvednou dvě přihlášky u příslušných třídních učitelů (poplatek za 1 kus 10,- Kč)

 

 • do 15. 2. 2017– možnost ověření známek na vlastním tiskopisu přihlášky (poplatek za 1 kus 30,- Kč)

 

 • do 1. 3. 2017 – rodiče odevzdají přihlášky řediteli střední školy

 

 • Zveřejnění ilustračních testů na cermat.cz 8. února 2017
 • Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem školy nejpozději do 29. března 2017
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 12. dubna 2017
 • Termín konání 1. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 18. dubna 2017
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 19. dubna 2017
 • Termín konání 2. termínu jednotné zkoušky – víceletá gymnázia 20. dubna 2017
 • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy nejpozději 3. května 2017
 • Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem střední školy nejpozději 27. dubna 2017
 • Termín konání 1. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 11. května 2017
 • Termín konání 2. náhradního termínu – čtyřleté obory i víceletá gymnázia 12. května 2017
 • do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí rodiče odevzdají zápisový lístek

 

 • v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen

 

 • do 10. 6. 2017 – evidence přijetí žáků na SŠ v programu Bakaláři (Pop, Sam, Klí, Arn, Hla, Sla, Ber, Lec, Dem, Lak, Raa)

 

 

V Písku dne 6. 1. 2017                                                             Mgr. Drahomíra Nedomová

                                                                                                           výchovná poradkyně

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ekoškola i letos

Druhá beseda s absolventy školy k 30. výročí

Kdo si hraje (basketbal), nezlobí…

Plán výchovně vzdělávací a další činnosti ve školním roce 2018/2019 a Strategický plán činnosti školy na období 2019-2023

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019

Komentář ředitele školy k připomínkám z třídních schůzek 24.9.2019