Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

... a kam vyrazíš o prázdninách ty?

Hurá do školy!

Dnes je úterý, 07. července, svátek má Bohuslava, gratulujeme!

Informace k výsledkům zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis probíhal v pátek a sobotu 3.-4.4.2020.

Celkový výsledek na naší škole je tento:

Zapsané děti Odklady Přijaté děti Nepřijaté  děti Počet tříd
118 14 73 31 3

Celkem se dostavilo 118 žadatelů. Vyřízeno nebo téměř vyřízeno je 14 odkladů.

 V tuto chvíli můžeme přijmout maximálně 73 žadatelů do třech tříd (počet přijatých se bude ještě měnit dle situace viz. níže, počet tříd nikoliv).

Přijmeme tedy dle kritérií:

  • všech 30 žadatelů ze spádového obvodu obvodu se sourozencem
  • všech 39 žadatelů ze spádového obvodu obvodu bez sourozence

 

 

Ze 13 žadatelů mimo obvod ale z Písku nebo obcí se smlouvou o společném spádovém obvodu se sourozenci ve škole celkem přijmeme teď 4 (rozhodnutí o přijetí), dalších 9 ne (rozhodnutí o nepřijetí), ale v počtech výše (69) jsou přijati 4 uchazeči, kteří ještě nemají vyřízený odklad, po jeho předpokládaném vyřízení bude místo k dispozici. Po tomto vyřízení zbývá ještě 5 nepřijatých mimoobvodových žadatelů se sourozenci ve škole. Předpokládáme, že tolik míst se uvolní po přijímacím řízení na šesti a osmileté gymnázium (termín zatím není vůbec stanoven), a doufáme, že budeme moci tedy postupně vyhovět všem z této skupiny (původně nepřijatým se budou postupně zasílat rozhodnutí o přijetí). K přijímacímu řízení je přihlášeno 18 žáků školy, kolik jich na zkoušky skutečně půjde teď nevíme, jejich úspěšnost bývá dlouhodobě kolem 50% (opět jeden z mnoha předpokladů). Tato čísla ale budeme znát dle předpokladu v červnu, odklady se mohou díky nouzovému stavu vyřizovat až do posledního srpna. 9 nepřijatých z této skupiny a jejich pořadí, ve kterém budeme místa postupně doplňovat, budeme losovat v úterý 14.4.2020 za přítomnosti zástupce zřizovatele, školské rady nebo Spolku rodičů a bude pořizován písemný záznam, který zveřejníme. Losují se pouze kódy přihlášek.

Následuje skupina 21 žadatelů mimoobvodových aktuálně bez sourozence. I zde vylosujeme pořadí všech, ve kterém budeme nabízet případná další uvolněná místa, reálná šance na dodatečné přijetí je však velmi malá a jen pro několik málo předních pozic v pořadí. Pokud se v této situaci rozhodnete nečekat na velmi nejistý výsledek a vzít zpět svoji žádost, informujte nás prosím o tom. To ale obecně platí pro všechny žadatele.

Jeden žadatel mimopísecký je zcela bez šance na přijetí.

Může samozřejmě dojít ještě k drobným změnám výše uvedených počtů při administraci duplicitních žádostí, zpětvzetí žádostí apod. a celého průběhu správního řízení.

Konečný seznam přijatých pod kódy a dalšího pořadí (jak je vysvětleno výše) bude zveřejněn zde a na vývěsce školy nejdéle ve čtvrtek 16.4.2020.

Děkujeme všem za pochopení situace. Zájem všech nás profesně velmi těší.

Klidné Velikonoce všem.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Rozdělení žáků 1. tříd

Tylovka v létě nespí

Úřední hodiny ve škole o prázdninách

Léto budiž pochváleno aneb ZOO Tylovka

Prázdninový KORONA speciál Tyláčku je tady!!!

Obědy v den vysvědčení