Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o personální změně na místě vedoucí učitelky v Mateřské škole Na Ryšavce 241, Písek

Dobrý den vážení rodiče,

 

informuji Vás tímto o personální změně, která nastává v mateřské škole od dnešního dne 22.5.2019.

 

Paní vedoucí učitelka Zdeňka Staňková ukončila k tomu dni pracovní poměr v naší organizaci na základě vzájemné dohody. Přeji jí za sebe i všechny dosavadní spolupracovníky hodně štěstí v budoucím profesním i osobním životě a děkuji jí za její iniciativní práci pro mateřskou školu.

 

Na místo vedoucí učitelky nastupuje paní kolegyně Bc. Jana Bednarčik. Paní kolegyně má m.j. ve svém profesním portfoliu dosavadní pracovní pozice v naší základní i mateřské škole a tím i moji důvěru. Přeji jí, sobě i Vám a Vašim dětem, aby dobře navázala na dosavadní práci všech zaměstnanců mateřské školy a dokázala i dále naplňovat naši společnou vizi úspěšné a moderní školy.

 

Děkuji Vám všem za pochopení a podporu školy.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc

ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Školička pro budoucí prvňáčky

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023