Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o prázdninovém provozu

Informace k přihláškám na letní prázdniny

 

Rozpis prázdninového provozu  píseckých MŠ o letních  prázdninách a přihlášky jsou k dispozici na nástěnkách v MŠ a u p. učitelek v jednotlivých třídách

Rodiče, prosíme o vyplnění přihlášek k prázdninovému provozu nejpozději do 25. 5. 2023.

 

Platba za prázdninový provoz  v ZŠ J.K.Tyla (5.MŠ, 11. MŠ, 9. MŠ-KMŠ)  probíhá pouze bezhotovostně, inkasem z účtu rodiče dítěte.

Pokud dítě přihlásíte do 9.MŠ-KMŠ a 11.MŠ, bude Vám platba  za červenec stržena z Vašeho účtu do 23. 6. 2023 na účet školy.

 

V ostatních  školkách se platí  v hotovosti při nástupu do MŠ.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol