Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

předběžná informace pro veřejnost

 

K zápisu 5.-6.4.2019 přišli zákonní zástupci celkem 124 dětí. Ti podali celkem 102 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 23 žádostí o odklad povinné školní docházky (při nevyřízené žádosti nutno žádat také o přijetí). Z žádostí o odklad je tedy již 22 žádostí o odklad vyřízeno (byly dodány všechny podklady), u 1 čekáme na vyřízení.

Ze všech žádostí o přijetí je tedy:

 

 • 27 dětí ze spádového obvodu aktuálně se sourozencem ve škole – dle kritérií přijmeme všechny

 

 • 41 dětí ze spádového obvodu – dle kritérií přijmeme všechny

 

 • 10 dětí z Písku nebo z obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu s městem Písek aktuálně se sourozencem ve škole – dle kritérií přijmeme všechny

 

 • 18 dětí z Písku nebo z obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu s městem Písek – dle kritérií přijmeme všechny

 

 • Celkem tedy 96 dětí na 96 volných míst.

 

 

 • 3 děti z obce mimo Písek aktuálně se sourozencem ve škole dle kritérií nepřijmeme

 

 • 3 děti z obce mimo Písek dle kritérií nepřijmeme

 

 • Nepřijaté děti bude možné přijmout později, ale až ve chvíli, kdy se uvolní místo např. po uvolnění duplicit po zápisu, po oznámení výsledků přijímacího řízení na 8letá gymnázia (20 žáků koná přijímací zkoušky) a odevzdání zápisových lístků na ně, po oznámení výsledků přijímacího řízení na 6letá gymnázia (6 žáků koná přijímací zkoušky) a odevzdání zápisových lístků na ně, po vyřízení odkladů (1 vyřizuje) nebo v případě přestupu žáků z jiných ročníků na jinou školu do konce školního roku. Ze zkušenosti odhaduji, že to nebude žádný problém.

 

 • V průběhu příštího týdne bude proveden los za přítomnosti zástupců zřizovatele, Spolku rodičů a Školské rady, ze kterého bude pořizován videozáznam. Los určí v zájmu objektivity a transparentnosti pořadí v obou skupinách nepřijatých dětí, ve kterém budou oslovování zákonní zástupci po uvolnění kapacity.

 

 • Všichni účastníci řízení mají možnost prostřednictvím svých zákonný zástupců se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to v pátek dne 12.4.2019 od 8,30 do 15,30 hod.

 

 • Pokud jste byli u zápisu na více školách, informujte vedení těchto škol o Vašich preferencích.

 

 • Všechny uvedené počty se mohou do vydání rozhodnutí změnit (např. doplnění spisu, přestupy obvodových žáků do jiných ročníků před vydáním rozhodnutí, dodatečná podání apod.) a platí v okamžiku zveřejnění článku.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly