Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace pro rodiče dětí z 9. MŠ a KMŠ k obnovení provozu mateřských škol 18. 5. 2020

Informace pro rodiče dětí z 9. MŠ a KMŠ k obnovení provozu mateřských škol 18. 5. 2020

 

Milí rodiče,

radní města Písku na svém mimořádném jednání 7. května rozhodli, že se mateřské školy zřizované městem znovu otevřou 18. května.

Přestože se  ve školkách na Vaše děti už moc těšíme,  prosíme Vás, abyste  v zájmu ochrany zdraví dětí, členů  Vaší rodiny, i všech zaměstnanců MŠ zvážili, zda Vaše dítě k docházce přihlásíte.

Zde je tisková zpráva z jednání rady:

http://mesto-pisek.cz/materske-skoly-i-jesle-se-otevrou-18-kvetna-za-deti-ktere-zustanou-doma-nemusi-rodice-platit/d-33048

 Z tiskové zprávy:

Fungování po opětovném otevření bude upraveno podle metodiky ministerstva školství, kterou jsme obdrželi počátkem května,“ informuje Marie Cibulková, vedoucí odboru školství.

 Za dobu, kdy mateřské školy nebyly v provozu, nebude město účtovat platbu za předškolní vzdělávání. Rodiče, kteří dítě ponechají doma až do prázdnin, nemusí platit ani za květen ani za červen. 

„Vzhledem ke ztíženým podmínkám, v jakých budou školky fungovat, bych chtěla požádat rodiče, aby v případě, že to není nutné, děti do školky ještě nedávali,“  dodává starostka Eva Vanžurová

 

 

Přihlášení do 9. MŠ a KMŠ:

 1. Pokud se rozhodnete přihlásit  své dítě k docházce, je nutné ho přihlásit nejpozději do středy 13. 5. do 17.00  následujícím způsobem:
 • E-mailem na mail vedoucí učitelky: lenka.kucerova@zstylova.cz. V mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a přibližný čas, kdy budete dítě do MŠ vodit a  vyzvedávat
 • Telefonicky na mobil: pro KMŠ: 739 382 266
 • pro 9. MŠ: 603 295 430
 • Případně na mobil vedoucí učitelky: 728 685 007
 • V telefonickém hovoru taktéž uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a přibližný čas, kdy budete dítě do MŠ vodit a vyzvedávat
 1. Dále je nutné přihlásit dítěti obědy v aplikaci Strava.cz, případně telefonicky v kanceláři školní jídelny u p. Polákové: 736 523 427
 • Všem dětem obědy zůstávají automaticky odhlášené, takže ti, kteří již MŠ do konce školního roku navštěvovat nebudou, nemusí nic řešit, již se jim nebude nic strhávat (ani školné) a případné přeplatky budou vráceny na účet
 1. Při prvním vstupu do mateřské školy předá rodič paní učitelce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - ke stažení zde:

Upozorňujeme rodiče, že bez řádného přihlášení k docházce, přihlášení stravy a čestného prohlášení nebudeme moci Vaše dítě do školky přijmout

 

 

Hygienické a organizační podmínky docházky dětí do 9. MŠ a KMŠ

 

Prosíme rodiče o pečlivé přečtení a dodržování následujících pokynů:

 

 1. Organizace příchodu do MŠ a odchodu z MŠ
 • Do mateřské školy nesmí vstoupit žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest
 • V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude okamžitě izolováno a bude kontaktován zákonný zástupce
 • Dítě bude do MŠ doprovázet a vyzvedávat maximálně jedna osoba, při cestě do MŠ budou mít dospělí i děti zakryta ústa rouškou a při vstupu do budovy budou dodržovat odstupy v souladu se současnými mimořádnými opatřeními
 • Při vstupu do MŠ si dospělí i děti vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí
 • V šatně i na chodbách budou dodržovány odstupy od dalších osob  v souladu se současnými mimořádnými opatřeními
 • Roušku, ve které dítě přijde do MŠ, uloží doprovázející osoba do uzavíratelného obalu a ponechá v šatně. Doprovázející osoba bude mít ústa zakryta rouškou po celou dobu pobytu v MŠ a nebude se v MŠ zdržovat déle, než je nezbytně nutné

 

 

 1. Organizace pobytu dětí v MŠ
 • Vzhledem k tomu, že některé z pracovnic MŠ  patří k osobám s rizikovými faktory a nebudou  tedy moci pracovat v MŠ,  upozorňujeme rodiče na možnost přesunů dětí do jiných tříd k jiným p. učitelkách, než běžně navštěvují. Tyto možné přesuny nejsme schopni oznámit předem, záleží na končeném počtu přihlášených dětí v jednotlivých třídách. Budeme se snažit z důvodu maximální ochrany zdraví zorganizovat docházku tak, aby ve všech třídách obou MŠ (9. MŠ i KMŠ) byly  pokud možno stabilní skupiny s  rovnoměrným počtem dětí
 • V souladu s doporučením MŠMT budou děti trávit velkou část dne na zahradě MŠ. Žádáme proto rodiče, aby vybavili děti vhodným  oblečením – počítejte s chladným počasím v dopoledních hodinách
 • Prosíme rodiče, aby vzhledem ke ztíženým podmínkám provozu MŠ zvážili možnost vyzvedávání dětí již po obědě (nahlaste při přihlašování dítěte)
 • Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, plyšáky, atd. z domova
 • Vzhledem ke snaze o maximální ochranu zdraví jak dětí, tak všech zaměstnanců MŠ budou paní učitelky i ostatní pracovnice školky používat po celou dobu  práce s dětmi ochranné pomůcky- roušky, ochranné štíty a rukavice. Prosíme rodiče, připravte  děti na tuto skutečnost, aby nebyly  nepříjemně překvapené.
 • Stravování bude zajištěno běžným způsobem v plném rozsahu za zvýšených hygienických opatření

 

 

 1. Informace pro rodiče dětí, které již do konce letošního školního roku nebudou navštěvovat MŠ
 • V prvním týdnu v červnu se  paní učitelky z jednotlivých tříd s každým z rodičů domluví na individuální návštěvě školky, aby se s námi mohlo Vaše dítě rozloučit
 • Zároveň si vyzvednete všechny věci, které v MŠ máte (bačkůrky, oblečení, výkresy atd.) V některých třídách mají děti připravené dárky, které před uzavřením školek vyráběly k Svátku matek. Nebojte se, máme je pečlivě popsané,  uschované a  předáme Vám je s ostatními věcmi v červnu
 • Pro předškoláky se bude v 2. polovině  června konat Rozloučení se školkou. Organizaci  ještě upřesníme, ale buďte bez obav, i když nebude Vaše dítě chodit do školky, o loučení nepřijde.

 

 

 

Milí rodiče,

je mi líto, že současná situace je takto složitá a přináší nám  mnoho problémů. Z celého srdce ale věřím, že nám všem, dětem, Vám rodičům, nám pedagogům i celé společnosti může přinést také něco dobrého.

Stačí se jen umět dívat a nacházet drobné radosti v každém dni. Když se soustředíme, ztišíme, dokážeme naslouchat a dívat se  dobře kolem sebe, uvidíme, kolik krásného a milého zažíváme každý den.

Jak píše v Malém princi Antoine de Saint –Exupéry: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Přeji Vám a celým Vašim rodinám, ať se Vám to daří. Společně všechno zvládneme.

 Vaše p. uč. Lenka

 

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol