Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace pro rodiče žáků IZS a dalších – péče v krizovém stavu

18. března 2021

 

Vážení rodiče,

 

jsme rádi, že můžeme pro všechny potřebné rodiče v rámci IZS a dalších vyjmenovaných pracovišť poskytovat bezplatnou péči o Vaše děti. V této nelehké době službu pro Vás zajišťují ZŠ Josefa Kajetána Tyla a 15. MŠ v Erbenově ulici. Děti jsou vždy přihlašovány den před vlastním nástupem nejdéle do 12 hodin. To je pro nás důležité, neboť na základě přihlášek můžeme připravit jednotlivé skupiny a zároveň zajistit pro všechny přítomné jídlo v podobě oběda a svačin. Stejný princip v případě onemocnění či jiné nepředvídané události platí i při odhlašování oběda, tedy den před nástupem. Bohužel se množí případy, kdy se dítě neodhlásí, nebo se odhlásí pozdě. Potom nastává situace, že se jídlo vaří i pro nepřítomné děti.

 

Abychom zamezili dalším nabalujícím se komplikacím, prosíme rodiče, pokud vědí, že přihlášené dítě nebude moci ráno přijít, aby jej odhlásili ze ZŠ nebo MŠ nejdéle 1 kalendářní den předem, a to do 20:00 h na e-maily, na které byly děti přihlašovány. Velmi nám to usnadní situaci. Samozřejmě chápeme, že dítě může onemocnět i přes víkend, proto lze odhlašovat i v neděli či ve svátek.

 

Velmi si vážíme Vaší práce a hlavně nasazení, se kterým se o nás staráte. My se zase snažíme s maximálním nasazením starat o Vaše děti a vytvořit takové podmínky, abyste mohli v klidu pracovat.

 

Věříme, že vzájemné pochopení situace a respektování pravidel napomůže všem.

 

 

Odbor školství a kultury města Písku

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

15. MŠ, Erbenova 2080, Písek

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Školní družina rozdávala radost v Domovince

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

TYLÁČEK VYHRÁL!!!

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků