Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Jak pokračuje náš mezinárodní projekt Erasmus+

Jak pokračuje náš mezinárodní projekt Erasmus+

 

Letošní školní rok je nabitý prací spojenou s mezinárodním projektem Erasmus+ – One World One Future, který je zaměřen na dětská práva.

Co už je za námi? Projektová práce začala už v září, kdy jsme s partnery ze Španělska, Polska, Rumunska a Anglie naplánovali první mezinárodní setkání. To proběhlo v listopadu ve Španělsku. O jeho průběhu jsme vás již informovali. Tam jsme naplánovali detailní průběh prvního roku projektu. Ze všeho nejdříve žáci navrhovali logo projektu.  Na našich Bakalářích bylo možné o návrzích hlasovat – děkujeme  těm, kteří se zúčastnili. Vyhrál sice návrh španělské školy, ale návrhy našich dětí byly super. Potom jsme tvořili plakátky k projektu. Ty byly rozšířeny po škole. Vznikl také malý projektový koutek, na kterém je možné najít základní informace.

Po návratu za Španělska jsme se s chutí  pustili do další aktivity a tou byly prezentace Our heroes – naši hrdinové. Prezentace pojednávají o lidech, kteří jsou ochránci dětských práv a dětí vůbec. Naši deváťáci si vybrali Terezu Maxovou a její nadaci, Zdeňka Matějčka, SOS vesničky a UNICEF. Prezentace se moc povedly.

Další aktivitou byl výjezd do partnerského města v Polsku – Słupsku. Tady se zúčastnění učitelé seznamovali s metodami práce ve škole a čekal je také workshop na téma tutoringu.

Velkým úkolem bylo pojednání o dětských právech, pro které žáci na druhém stupni dostali dotazník, aby mohli napsat svůj názor na tuto problematiku. Naše škola má ke zpracování články 12,13,14 Úmluvy o právech dítěte. Žáci 6.  a 9. ročníku toto pojednání namluvili a nahrávka je stažena na portál etwinning, kde shromažďujeme výsledky všech projektových aktivit. Je zde také krásná prezentace o dětských právech, kterou zpracovala třída 7.B pod vedením své třídní učitelky Y. Zuntové.

V současné době probíhá horečná příprava dalšího projektového úkolu – výstavy Happy Children, Happy World. Pod vedením p. uč. Šrůtové děti tvoří výkresy na téma dětských práv. Výstava bude instalována v prostoru před hlavní družinou. Žáci prvního stupně se podílejí také velkou měrou. Pod vedením svých třídních učitelek zpracovávají materiály o jednotlivých zemích,malují výkresy o dětských právech, ale také o českých pohádkových postavách. To vše  bude součástí výstavy.

Vyvrcholením letošní projektové práce bude návštěva učitelů z Polska, Španělska, Rumunska a Anglie u nás ve škole. Tato mezinárodní projektová schůzka proběhne od 4. do 8. června. A co bude její náplní? Především monitoring celého projektu, kontrola, zda si všechny partnerské země plní své závazky. Během schůzky si všichni prohlédneme výsledky naší práce na již výše zmíněném portálu etwinning. Naplánujeme projektové aktivity na další školní rok a také termíny vzájemných návštěv. Žáci naší školy se budou moci setkat s učiteli z jiných zemí a budou si moci vyzkoušet svou angličtinu, protože právě ta je společným projektovým jazykem. Redaktoři školního časopisu Tyláček budou s našimi hosty dělat rozhovory.  Příprav se účastní většina učitelů, vychovatelek a žáků. Připravují dárečky pro naše projektové hosty,  které jim budou návštěvu na Tylovce připomínat. A je třeba říct, že vznikají opravdu krásné věci.

Tak nám držte palce, ať se nám vše povede!

Pavlína Reinišová

koordinátorka projektu

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly