Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek pro období 2020-2023

Čj.:      ZSJKT/00968/2019

 

Volební orgán jmenovaný ředitelem školy svolal volební shromáždění zástupců pedagogů na čtvrtek 21.11.2019, kde byli pedagogičtí pracovníci informováni o konání voleb do školské rady včetně oznámení způsobu volby, místa a času a vyzváni k podání návrhů kandidátů na členy školské rady včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů.

 

Této možnosti využily 2 kandidátky. Obě písemně souhlasily před zveřejněním se svou nominací stejně jako se zveřejněním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, titul) na listině kandidátů a hlasovacím lístku.

 

Volby se budou konat v úterý 21. 1. 2020 od 15:20 do 15:30 hod.

 

Hlasovací lístek obdržíte pedagogové v kanceláři zástupců ředitele. Členy školské rady volí pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Na hlasovacím lístku může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen. Za zvoleného kandidáta jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů.

 

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy www.zstylova.cz, na nástěnce u hlavního vchodu do školy a v elektronické ŽK ve středu 22.1.2020 do 12:00 hodin.

 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb (zákonných zástupců i pedagogů).

 

 

Jméno a příjmení kandidáta (dle abecedy)

  1. Mgr. Eva Hralová

  2. Mgr. Yvona Zuntová

 

 

 

 

Za volební orgán:

 

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

 

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

 

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z jednání školské rady 31.8.2021

Zápis z jednání školské rady 8.10.2020

Zápis z jednání školské rady 3.3.2020

Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků do školské rady

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků

Zápis z jednání školské rady 3.12.2019