Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žádosti o přijetí 2019

Čj: ZSJKT/00230/2019

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 (dále jen „škola“), sdružující 9. MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 2701, 11.MŠ, Na Ryšavce 241 a 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, vše Písek 397 01, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

Školní rok začíná 1. září 2019. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ podaná rodiči dítěte, kterému nejsou v době zápisu do MŠ 2 roky, bude přijata, pokud dítě dovrší 2 let věku nejpozději k 31.8.2019.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 do MŠ vychází ředitel školy při překročení počtu žádostí maximálního možného počtu volných míst v MŠ z  kritérií, které jsou zveřejněny v sekci Ke stažení, Přijímací řízení. Zde budou zveřejněny také formuláře žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Počet volných míst je k datu 4.4. 2019 celkem 70 dětí (5. MŠ 28, 9.MŠ 16, 11.MŠ 14 a KMŠ 12). Pokud dojde k pohybu a upřesnění v počtu volných míst, bude počet volných míst aktualizován ke dni zápisu 2.5. 2019. Počet volných míst může být snížen v souladu s odst. 2, 4 a 5 §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Akce KMŠ březen 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Eskymáci v Jahůdkách

Jahůdky se starají o ptáčky