Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je středa, 23. října, svátek má Teodor, gratulujeme!

Letní škola 2018 Tvořivé školy na Tylovce

Ve dnech 13. – 16. 8. 2018 se na ZŠ J. K. Tyla v Písku uskutečnil 5. ročník Letní školy aktivního učení, pořádaný vzdělávací agenturou Tvořivá škola. Tato tradiční akce se zde konala po tříleté odmlce způsobené velkými rekonstrukcemi uvnitř budovy v průběhu předchozích prázdnin. Školní brána se tak letos v létě opět otevřela ne žákům, ale 104 učitelům z celé České Republiky. Ti do Písku přijeli absolvovat jeden z pěti nabízených kurzů:  Matematika v 1. a 2. roč., Aj ve 3. -. 5. roč., Český jazyk ve 2. a 3. roč., Matematika v 6. – 7 . roč. a Výtvarná výchova tvořivě. Kurzy vedlo 6 odborných lektorů, kteří jsou zároveň sami aktivní učitelé z praxe.

Tvořivá škola ve svých kurzech představuje metodiku činnostního učení. Ta vychází z myšlenek J. A. Komenského a umožňuje aktivní a smysluplné zapojení jak žáků nadaných, tak žáků se speciálními potřebami učení. Výborně poslouží také při předcházení poruchám učení, což je velmi aktuální a přínosné.

Hlavními principy činnostního učení jsou aktivní zapojení žáků do výuky všemi smysly, pozitivní motivace, názornost a vedení k samostatnému myšlení a objevování poznatků a zákonitostí na základě vlastních zkušeností za citlivého vedení učitele. Tento model je realizován formou širokého spektra postupů a didaktických her s pomocí jednoduchých, ale úžasně promyšlených, efektivních pomůcek. Ty je možné smysluplně kombinovat se všemi učebnicemi, které se dnes na školách používají.

Účastníci akce odjížděli domů nejen plni nových vědomostí, motivování k další práci ale také příjemně zrelaxováni pobytem v jednom z nekrásnějších měst ČR. Zkrátka s pocity dobře stráveného času, což nám potvrdili oni sami:

„Letní škola proběhla nad rámec mého očekávání. Velice milá, vtipná, energická a skvělá lektorka, která nám předala nové nápady a impulsy do hodin angličtiny. I přes poobědový útlum nás dokázala zaujmout a nadchnout. Jednotlivé části do sebe zapadaly. Propojení teorie s pohybem. Skvělé nastartování nového školního roku.“

 „Na kurzu letní školy mě velmi potěšilo provázání výuky s aktivitami na uvolnění atmosféry ve třídě, tmelení kolektivu. Jako školní metodik prevence vidím velmi dobrou, ucelenou práci třídního učitele (lektorky).“

Chcete-li se přesvědčit sami, že vzdělávací akce může sloužit jak ke zvýšení kvalifikace, tak i k oddechu a načerpání inspirace do výuky, jste srdečně zváni do Písku na příští ročník Tvořivé letní školy, která proběhne opět na ZŠ J. K. Tyla 12. -15. 8. 2019.

Tvořivá škola děkuje všem účastníkům za aktivní účast a základní škole J. K. Tyla a Domovu mládeže Písek za zázemí i skvělou spolupráci při zdárném zajištění akce.

Mgr. Čeněk Rosecký

Ředitel a lektor Tvořivé školy

Stáhnout soubor

    IMG_0476IMG_0535IMG_05501020_2b9e5e4fbd

Další Aktuality

Volné místo pomocné kuchařky ve školní kuchyni

Mezinárodní projekt „Záložka do knih spojuje školy“

Harmonogram přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Ekoškola i letos

Druhá beseda s absolventy školy k 30. výročí

Kdo si hraje (basketbal), nezlobí…