Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Letní škola 2018 Tvořivé školy na Tylovce

Ve dnech 13. – 16. 8. 2018 se na ZŠ J. K. Tyla v Písku uskutečnil 5. ročník Letní školy aktivního učení, pořádaný vzdělávací agenturou Tvořivá škola. Tato tradiční akce se zde konala po tříleté odmlce způsobené velkými rekonstrukcemi uvnitř budovy v průběhu předchozích prázdnin. Školní brána se tak letos v létě opět otevřela ne žákům, ale 104 učitelům z celé České Republiky. Ti do Písku přijeli absolvovat jeden z pěti nabízených kurzů:  Matematika v 1. a 2. roč., Aj ve 3. -. 5. roč., Český jazyk ve 2. a 3. roč., Matematika v 6. – 7 . roč. a Výtvarná výchova tvořivě. Kurzy vedlo 6 odborných lektorů, kteří jsou zároveň sami aktivní učitelé z praxe.

Tvořivá škola ve svých kurzech představuje metodiku činnostního učení. Ta vychází z myšlenek J. A. Komenského a umožňuje aktivní a smysluplné zapojení jak žáků nadaných, tak žáků se speciálními potřebami učení. Výborně poslouží také při předcházení poruchám učení, což je velmi aktuální a přínosné.

Hlavními principy činnostního učení jsou aktivní zapojení žáků do výuky všemi smysly, pozitivní motivace, názornost a vedení k samostatnému myšlení a objevování poznatků a zákonitostí na základě vlastních zkušeností za citlivého vedení učitele. Tento model je realizován formou širokého spektra postupů a didaktických her s pomocí jednoduchých, ale úžasně promyšlených, efektivních pomůcek. Ty je možné smysluplně kombinovat se všemi učebnicemi, které se dnes na školách používají.

Účastníci akce odjížděli domů nejen plni nových vědomostí, motivování k další práci ale také příjemně zrelaxováni pobytem v jednom z nekrásnějších měst ČR. Zkrátka s pocity dobře stráveného času, což nám potvrdili oni sami:

„Letní škola proběhla nad rámec mého očekávání. Velice milá, vtipná, energická a skvělá lektorka, která nám předala nové nápady a impulsy do hodin angličtiny. I přes poobědový útlum nás dokázala zaujmout a nadchnout. Jednotlivé části do sebe zapadaly. Propojení teorie s pohybem. Skvělé nastartování nového školního roku.“

 „Na kurzu letní školy mě velmi potěšilo provázání výuky s aktivitami na uvolnění atmosféry ve třídě, tmelení kolektivu. Jako školní metodik prevence vidím velmi dobrou, ucelenou práci třídního učitele (lektorky).“

Chcete-li se přesvědčit sami, že vzdělávací akce může sloužit jak ke zvýšení kvalifikace, tak i k oddechu a načerpání inspirace do výuky, jste srdečně zváni do Písku na příští ročník Tvořivé letní školy, která proběhne opět na ZŠ J. K. Tyla 12. -15. 8. 2019.

Tvořivá škola děkuje všem účastníkům za aktivní účast a základní škole J. K. Tyla a Domovu mládeže Písek za zázemí i skvělou spolupráci při zdárném zajištění akce.

Mgr. Čeněk Rosecký

Ředitel a lektor Tvořivé školy

Stáhnout soubor

    IMG_0476IMG_0535IMG_05501020_2b9e5e4fbd

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly