Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Letní škola činnostního učení Tvořivé školy opět na Tylovce v Písku

Letos v Písku proběhlo již po jedenácté tradiční setkání pedagogů z celé ČR. V rámci letní Tvořivé školy usedlo 8. srpna do lavic Základní školy Josefa Kajetána v Písku 88 učitelek a učitelů ze základních škol, aby se tu v rámci aktivního prázdninového odpočinku vzdělávali.

Účastníci si vybírali z šesti nabízených kurzů: Tvořivé metody ve výuce VV, Metodika a praktická výuka ICT na ZŠ, Systemická pedagogika, Geometrie činnostně v 1 – 3. ročníku, Činnostní učení Čj v 1. ročníku a Činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku. Vedli je zkušení lektoři s dlouholetou praxí v oboru. Výuka byla intenzivní, celodenní. Prostor byl tedy i pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Tvořivá škola v rámci didaktických kurzů seznamuje účastníky s metodami činnostního učení. Předkládané metody jsou univerzálně využitelné s libovolnými učebními materiály. Podporují žáky nadané, ale zároveň jsou vhodné pro žáky s poruchami učení, pomáhají dokonce těmto poruchám předcházet. Jejich smyslem je maximální zapojení žáků do výuky, podpora rozvoje řeči a samostatného uvažování. Metody jsou založeny na názorné výuce, zapojují maximum smyslů. Žáci s pomocí jednoduchých pomůcek objevují nové poznatky a zákonitosti.

Letní škola v Písku probíhala až do 11. srpna. Ubytování bylo pro zájemce zajištěno v Domově mládeže a stravování v jídelně ZŠ JKT. Obou subjektům tímto děkujeme za poskytnuté zázemí a péči. V rámci doprovodného programu byla účastníkům po dva dny nabídnuta podvečerní prohlídka města s průvodcem. Děkujeme panu J. Práškovi za erudovaný a zajímavě podaný výklad.

Účastníci odjížděli domů spokojení: „Lektorka byla naprosto úžasná, s empatickým projevem. Chodící studnice nápadů. Načerpala jsem spoustu námětů do výuky českého jazyka. Už teď se těším na příští rok na matematiku.“ Vendula S., Brno

Intenzivní letní kurzy činnostního učení Tvořivá škola pořádá na různých místech v ČR již dvacátým rokem. Kromě Písku mohli letos pedagogové absolvovat další kurzy v rámci letních škol v Sudislavi nad Orlicí, Olomouci a Velehradě. Celkem se letošních letních kurzů účastnilo 325 kantorů.

Nabídka následujícího ročníku bude dostupná do konce října na www.tvorivaskola.cz

 

Tvořivá škola

 

 

Stáhnout soubor

    20220808_16350020220811_10054820220811_10082020220811_101320IMG_20220809_164517IMG_20220810_171025

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Naše škola zavádí program KiVa!