Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Mikuláš v KMŠ trochu jinak

 

Svatý Mikuláš trochu jinak.

Opět nastal svátek sv. Mikuláše. Některé děti se na něj těší, některé se bojí událostí, které je možná doma, ve školce či jinde čekají. V Křesťanské mateřské školce již několik let prožíváme  tento hezký svátek trochu jinak, než je možná obvyklé. Zdá se nám zbytečné a  nesmyslné děti  strašit  čerty a hrozit jim nějakými nereálnými důsledky jejich činů.  Některé děti se bojí dokonce i převlečeného Mikuláše, té vysoké postavy s vousy a ve zvláštním obleku. Když pak mají před něj předstoupit s básničkou či písničkou, často se to neobejde bez pláče a stresu.

Z těchto důvodů slavíme v naší školce svatého Mikuláše trochu jinak. Snažíme se přiblížit dětem Mikuláše jako postavu hodného člověka, který kdysi žil a nám dnes může být příkladem v lásce k bližním, pravdivosti a vlídnosti. Určitě neobdarovával nikoho „za odměnu“, naopak, byl příkladem nezištného člověka, který  uměl dávat ze skutečné lásky k druhým. Mikulášská nadílka samozřejmě u nás ve  školce nechybí, ale je součástí vyprávění a společné dramatizace některé z legend ze života sv. Mikuláše. Letos jsme si třeba ve třídě Sluníček hráli a znázornili legendu o záchraně obyvatel města Myra před hladem. Vyprávěli a hráli jsme si na to, jak do „města“ připlula „loď s pytli obilí“ a hladovějící lidé byli za pomoci svatého Mikuláše zachráněni. Jen děti nakonec po vyložení pytlů z lodi a jejich rozvázání nenalezly obilí, ale pytlíky s opravdovou mikulášskou nadílkou.  Děti si  kromě nadílky odnáší i vědomí toho, že je dobré navzájem si naslouchat, pomáhat a důvěřovat v pomoc bližních.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ – červen 2023

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024

O staré vrbě

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME! Testování IQ se společností MENSA ČR v naší škole pro naše žáky, žáky dalších škol a dospělou veřejnost