Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Možnost odběru stravy pro děti a zaměstnance MŠ z důvodu uzavření

Dobrý den, včera odpoledne jsme obdrželi metodický pokyn MŠMT, který v kapitole 2 uvádí:

 

Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný
režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako
jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Z tohoto důvodu vás informuji takto:

 

Možnost odebírat je pouze v jídelně ZŠ na adrese Tylova 2391, Písek. V jídelnách MŠ probíhá údržba, paní kuchařky jsou převedeny na práci do ZŠ.

 

Obědy jsou plošně odhlášeny všem dětem i dospělým.

 

Pokud chcete obědy v době uzavření MŠ vyzvedávat v ZŠ, je to samozřejmě možné. V případě, že je budete chtít už zítra ve středu 3.3.2021 a ve čtvrtek 4.3.2021, napište prosím SMS ve tvaru příjmení a jméno dítěte a 5MS/9MS/11MS/KMS a středa/čtvrtek panu vedoucímu Tomešovi tel: 739 533 454 nebo do kanceláře ŠJ tel: 736 523 427. Termín dnes do 12:00 hodin.

 

Dle metodiky MŠMT uvádí možnost odebírat pouze oběd, a to za dotovanou cenu, tedy 20,-Kč pro věk dětí 3-6 let, 25,-Kč pro věk 7 let. Velikost porce je běžná dle kalkulace.

 

Výdejní čas: 11:00-13:00 hodin.

 

Na další dny přihlásíte standardním způsobem přes strava.cz. Pro MŠ zůstává možnost odebrat oběd č.1.

 

Zároveň prosíme všechny o zodpovědné chování a přísnou hygienu ve škole i v areálu, snažíme se chránit své zaměstnance před rizikem nákazy Covid 19 maximálním způsobem, z našeho pohledu je pracoviště školní kuchyně a jídelny klíčové pro chod školy a mateřských škol i z důvodu, že vaříme pro písecké seniory v rámci Městského střediska sociálních služeb.

 

Děkujeme za pochopení.

 

*modře úpravy k 4.3.2021 po upřesnění výkladu tohoto opatření

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky