Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Naše škola zavádí program KiVa!

Jsme hrdým partnerem KiVa!

 

Tuto informaci již od nás máme, na sklonku školního roku jsme s vaším informovaným souhlasem prošli vstupním online testem, který nám slouží pro monitorování pokroku.

 

Více se dozvíte na třídních schůzkách od třídních učitelů a učitelek v úterý dne 26.9.2023, zveme vás případně také na rodičovskou kavárnu s lektorkou KiVa v pondělí 2. 10. 2023 v 16:00 hodin do školní jídelny.

 

Zároveň představujeme náš KiVa tým zleva ve složení Mgr. Zuzana Maříková (školní psycholožka), Mgr. Jiří Červenka (1. st.), Mgr. Alice Bláhová (zástupkyně ředitele), Mgr. Milan Malík (2. st.), Mgr. Martina Smolová (1. st.), Mgr. Tereza Veselá (2. st.) a Mgr. Ladislava Lecjaksová (2. st., školní preventista) a Bc. Jaromír Hladký (vychovatel školního klubu).

Stáhnout soubor

    KiVa tým tylovka

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Pozvánka na Den otevřených lesů 2023