Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Novinka (nejen) ve školní jídelně

Novinka ve školní jídelně

V průběhu prázdnin byl vyměněn starý objednávkový terminál za nový typ elektronické stravenkářky.

Nový typ elektronické stravenkářky BIANCO toho umí mnohem více než starý terminál a přinese všem více informací a možností.

 1. má velký grafický displej
 2. má intuitivní dotykové ovládání
 3. má možnost zobrazit jídelníčky na dobu 1 měsíce
 4. poskytuje informace o stavu konta strávníka
 5. poskytuje přehled o stavu objednávek
 6. objednací box má možnost automaticky vydat náhradní stravenku při zapomenutí čipu

DŮLEŽITÉ:

Vydávání náhradních stravenek při zapomenutí čipu bude řešeno už pouze touto elektronickou cestou. Z tohoto důvodu musí mít všichni strávníci zřízen přístup do objednávacího systému www.strava.cz a znát svoje heslo (většina žáků školy má to již zařízeno).

Tento přehledný informační servis pro rodiče umožňuje:

 • potvrzení objednávky
 • informace o stavu účtu
 • měsíční přehledy
 • upozornění na nevyzvednutou stravu
 • individuální spotřební koš

 

Prvotní přístup včetně zadání hesla (volí strávník nebo jeho zákonný zástupce) a e-mailové adresy pro zasílání informací ze systému musí proběhnout v kanceláři ŠJ u paní účetní B. Smutné. Heslo si může poté každý později měnit zcela libovolně bez nutnosti návštěvy kanceláře ŠJ. V případě zapomenutí čipu musí strávník pro přihlášení do stravenkářky toto heslo znát, jinak náhradní doklad vydat nelze.

Prvotní přístup lze vyřídit v pracovní době kanceláře školní jídelny od 6:00 do 14:30 hodin každý pracovní den včetně tohoto přípravného týdne.

Na měsíc září 2018 bude stanoveno přechodné období na zřízení přístupů pro všechny a testování systému. Pracovníci školní jídelny jsou připraveni pomoci všem, ovládání je ale opravdu jednoduché a bezproblémové.

Ostrý provoz bude zahájen od 1.10.2018. Tisk náhradních dokladů bude od tohoto data v každém kalendářním měsíci zdarma dvakrát. Třetí a každý další tisk bude dále zpoplatněn ve výši 5,-Kč, tento správní poplatek bude sloužit na pokrytí nákladů spojených s tiskem. Při nouzovém vydávání náhradních dokladů v kanceláři (nikdo se nemusí bát, že zůstane bez oběda, i když nebude mít čip a zapomene heslo…) bude zachován dosavadní systém placení. Pro naše prvňáčky samozřejmě platí maximální pomoc v kanceláři školní jídelny.

Tato pravidla jsou součástí aktualizovaného školního řádu. Jde o běžný a doporučovaný model používaný ve školách vybavených tímto zařízením.

Rodiče se mohou se systémem seznámit v rámci návštěvy kanceláře ŠJ nebo v rámci prvních třídních schůzek 25.9.2018.

Více informací o objednávkovém modulu naleznete v přiloženém souboru.

Didaktická vylepšení najdete také na schodištích. Opakování je matka moudrosti :-)

Děkujeme za pochopení a sdílení vize moderní školy, kde si každý najde to svoje.

Informace o stravenkářce BIANCOStáhnout soubor

  stravenkypravidlavyjmenovana slova

Další Aktuality

Informace o zahájení prací na 11.MŠ Na Ryšavce Písek

Organizační změna – sloučení 9. mateřské školy a Křesťanské mateřské školy

Krásné prázdniny všem!

Úřední hodiny o prázdninách

Mapa mateřské školy – Analytická zpráva 2018/2019

Tylovka na Veletrhu volnočasových aktivit