Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Organizace posledního týdne 22.-26.6.

1.stupeň:

pondělí – středa: podle dosavadního modelu

čtvrtek: Budou probíhat tradiční práce spojené s ukončením školního roku, focení a rozloučení se školou. Mohou přijít i žáci, kteří se doposud vyučování nezúčastňovali. Podmínkou je, že přinesou vyplněné „Čestné prohlášení“ (v příloze tohoto článku) a nebudou vykazovat žádné vnější příznaky onemocnění Covid – 19. Nástup do školy stejně jako doposud. „Družinový“ blok končí v 16:00. Pokud chcete zajistit oběd, je třeba ho přihlásit ve školní jídelně

Třída Nástup do školy Nástup na obědy Začátek „družiny“
1.A 7:30 10:30 11:30
1.B 7:30 10:35 11:30
1.C 7:30 10:40 11:30
1.D 7:30 10:45 11:30
2.A 7:45 10:50 11:45
2.B 7:45 10:55 11:45
2.C 7:45 11:00 11:45
3.A 8:00(boční vchod) 11:05 12:00
3.B 8:00(boční vchod) 11:10 12:00
3.C 8:00 11:15 12:00
3.D 8:00 11:20 12:00
4.A 8:15 11:25 12:15
4.B 8:15 11:30 12:15
4.C 8:15 11:35 12:15
4.D 8:15 11:40 12:15
5.A 8:30 11:50 12:30
5.B 8:30(boční vchod) 12:00 12:30
5.C 8:30 12:10 12:30
5.D 8:30 12:20 12:30

 

pátek: Předávání vysvědčení bude probíhat hromadně ve třídách mezi 8:00 – 9:00. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít mezi 9:00 – 10:00 u třídního učitele po předchozí domluvě. Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy.

6.-8.ročník:

6.ročník – pondělí

7.ročník – úterý

8.ročník – středa

Budou probíhat tradiční práce spojené s ukončením školního roku, focení a rozloučení se školou. Ve třídě bude pouze třídní učitel. Mohou přijít i žáci, kteří se doposud vyučování nezúčastňovali. Podmínkou je, že přinesou vyplněné „Čestné prohlášení“ (v příloze tohoto článku) a nebudou vykazovat žádné vnější příznaky onemocnění Covid – 19. Nástup do školy v 9:00, ukončení výuky ve 12:00. Stravování ve školní jídelně není možné.

pátek: Předávání vysvědčení bude probíhat hromadně ve třídách mezi 8:00 – 9:00. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít mezi 9:00 – 10:00 u třídního učitele po předchozí domluvě. Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy.

9.ročník:

V pátek proběhne slavnostní předání vysvědčení a rozloučeni se školou. Akce bude probíhat v tělocvičně v těchto časech:

9.A – 9:00

9.B – 9:30

9.C – 10:00

Přijďte směrem od školní zahrady slavnostně naladěni i oblečeni ;) Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít u třídního učitele po předchozí domluvě.

Ve dnech 29. a 30.6. je na ZŠ J.K.Tyla vyhlášeno ředitelské volno.

 

 

 

Čestné prohlášeníStáhnout soubor

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Naše škola zavádí program KiVa!