Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy školy

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy školy. ke stažení zde.Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů do školské rady

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 30. 1. 2023

Volební shromáždění pedagogů

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Kandidátní listina pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 21. 11. 2022

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci.