Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Oznámení o zvýšení cen stravného pro děti a žáky od 1.9.2021

Úpravy výše cen stravného reagují na novelu vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění novely č.272/2021 Sb., která od 1.9.2021 mění finanční limity pro nákup potravin. Ke stažení zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107/zneni-20210901. 

 

Dalším důvodem je růst cen potravin a sledování skutečných nákladů školní jídelny.

 

Poslední úpravy v cenách stravného byly provedeny v roce 2012.

 

V ZŠ se zvyšuje cena oběda (strávník platí cenu potravin) ve všech věkových kategoriích o 2,-Kč.

 

U MŠ se zvyšuje cena svačin o 5,-Kč (včetně zahrnutí cen nápojů dle novely vyhlášky).

 

Upozorňujeme, že je nutno si zkontrolovat/upravit výši povoleného inkasa u vaší banky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů (vybráno z důvodové zprávy, která byla předložena před schválení novely zákonodárcům)

Dle ČSÚ vzrostla cena potravin bez nápojů v letech 2012 – 2020 o 20 %.

Dle ČSÚ k lednu 2021 došlo v oddíle potravin a nealkoholických nápojů v rámci meziměsíčního i meziročního srovnání k navýšení celkové hladiny spotřebitelských cen (https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-leden-2021).

V rámci meziměsíčního srovnání vzrostly ceny zeleniny o 10,3 %, drůbeže o 3,9 %, olejů a tuků o 4,1 %, vajec o 9,4 %, vepřového masa o 3,1 %, ovoce o 1,6 %, trvanlivého polotučného mléka o 2,9 % a jogurtů o 3,6 %.

V rámci meziročního srovnání v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo u řady potravin buď k přechodu v růst z jejich prosincového poklesu, nebo ke zpomalení cenového poklesu. Ceny vepřového masa byly v lednu nižší o 5,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 9,4 %, zeleniny o 3,1 %, z čehož ceny brambor byly v lednu meziročně nižší o 18,6 %.

 

Výše stravného v MŠ a ZŠ od 1.9.2021Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na říjen 2022

S Tylovkou na prsou aneb školní e-skop se Schools United je opět tady

AKCE říjen, listopad 2022

Strážní andělé a naši prvňáčci

Program třídních schůzek 27.9.2022 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

My v tom Jihočechy nenecháme I – informace