Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Podpora na Tylovce III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019306

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s veřejností.

 

Datum zahájení: 1. 2. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 938 283,00-Kč
Dotace: 1 938 283,00-Kč
z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel]: 1 647 540,54 (85%)
z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j)
rozpočtových pravidel]: 290 742,46 (15%)

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách