Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Pokyny pro rodiče deváťáků, jejichž děti budou dělat přijímací zkoušky a přihlásily se ke školnímu vzdělávání od 11.5.

Vážení rodiče deváťáků,

od 11.5. bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jde o přípravu na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Vyučovat tedy budeme podle speciálního rozvrhu a to pouze dva předměty – český jazyk a matematiku.

Přihlásit Vaše děti můžete do čtvrtka 7.5. do 8:00 formou ankety v elektronické žákovské knížce.

Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavedeme v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí.

Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu rouškou

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

Toto opatření budeme realizovat v praxi následujícím způsobem.

Žáci přijdou ke škole v těchto časech:

9.A – 8:00

9.B – 7:40

9.C – 8:20

Zde si je vyzvedne vyučující.

 

Vstup do budovy školy:

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Každý žák se přezuje, provede dezinfekci rukou a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

— Poté žáci odejdou se svým vyučujícím do své třídy.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

— Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou toho textu)

 

V budově školy:

— Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. Každá skupina bude mít „své“ patro pro sebe.

— Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  Na chodbách a v každé učebně pak  dezinfekce.

 

 

Ve třídě:

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m)

— Ve třídě mají žáci i vyučující roušky nasazené. Podle charakteru činnosti může vyučující rozhodnout o jejich sundání.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

— Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

 

Pravidla školního stravování:

— Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.

— Rodiče obědy žákům v případě zájmu přihlásí (nejsou zajištěny automaticky) formou ankety v el. žákovské knížce do čtvrtka!

 

„Rozvrh“ tříd:

 

Třída

Místnost Nástup 1.blok přestávka 2.blok oběd odchod ze školy*

9.B

8.B

7:40

    7:40-9:30      Čj – Pob

9:30 -9:50        9:50-11:40               M – Znt 11:40-12:00

12:00

9.A

7.B

8:00

   8:00-9:50         M – Ndm 9:50-10:10    10:10-12:00              Čj – Pob 12:00-12:20

12:20

9.C 9.C 8:20   8:20-10:10   ČJ – Šrů 10:10-10:30     10:30-12:20       M – Ndm 12:20-12:40

12:40

 

 

*  pokud žák nebude mít přihlášené obědy, odchází ze školy okamžitě po skončení druhého bloku

Další pokyny a upřesnění:

  • žák může absolvovat pouze část výuky (např. pouze pondělí a středy, nebo „jen čeština“) – tuto skutečnost prosím specifikujte na „Čestném prohlášení“.
  • jsme schopni nabídnout i individuální konzultace z cizího jazyka (angličtiny) – pokud je součástí přijímacích zkoušek. V případě zájmu informujte třídního učitele.
  • po týdnu vše vyhodnotíme a popřípadě tento systém vzdělávání upravíme.

 

Čestné prohlášeníStáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

PF 2022

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí