Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Dobrý den,

přináším tolik očekávané předběžné výsledky letošního zápisu ve dnech 9.-10.4.2021. Dopředu jsme avizovali, že zájem bude jistě vyšší než možnosti a budeme muset řešit vše dle  dopředu zveřejněných kritérií.

 

Zápisu se zúčastnilo celkem 114 účastníků.

 

Z toho již bylo vyřízeno 17 odkladů, 4 další se vyřizují.

 

Ve škole je 65 míst.

 

29 žadatelů je ze spádového obvodu a mají u nás sourozence – přijmeme všechny.

 

46 dalších žadatelů je ze spádového obvodu. 10 z nich tedy bude vylosováno a přijati nebudou.  Budeme jim ale ve vylosovaném pořadí nabízet předpokládaná uvolněná místa po odchodech žáků na víceletá gymnázia. Kolik se uvolní a kolik jich bude nevíme. K přijímacímu řízení se ve školním roce 2020/2021 hlásí 16 žáků 5. ročníku a 8 žáků 7. ročníku (celkem 24, odhad je 10 odchozích). Termín přijímacího řízení pro víceletá gymnázia byl nově posunut MŠMT ČR na 5.5. a 6.5.2021, náhradní pak 2.6. a 3.6.2021. Teprve poté bude jasno. 1 další řízení je přerušeno a pokračovat se bude až po rozhodnutí soudu.

 

12 žadatelů se sourozenci ve škole je mimoobvodových píseckých. Budou nepřijati. I zde bude vylosováno pořadí pro nabízení případných volných míst, i když šance je spíše teoretická, i když bychom si přáli, aby to vyšlo a sourozenci mohli chodit do jedné školy, která se jim líbí. Z těchto žadatelů vyřizují 3 odklad.

 

6 žadatelů je mimospádových píseckých bez sourozenců, budou nepřijati a losovat pořadí nebudeme, šance není.

 

1 žadatel je mimopísecký se sourozencem ve škole, ani zde nelze vyhovět.

 

2 žadatelé jsou mimopísečtí bez sourozence, také nebudou přijati. 1 z nich vyřizuje odklad.

 

Podle mých informací je na všech ostatních píseckých základních školách i po zápisu kapacita dostatečná, pokud nebudete přijati u nás a ještě jste nepodali žádost jinde, učiňte tak ve vlastním zájmu co nejrychleji. Nejlépe kontaktovat příslušné ředitele a domluvit se s nimi. Žádost lze podat až do 30.4.2021.

 

Losování se uskuteční v pátek 16.4.2021 za přítomnosti zástupců Spolku rodičů a odboru školství zřizovatele.

 

Výsledky budou zveřejněny na začátku příštího týdne.

 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří si školu vybrali, zájem nás těší a zavazuje, i když zcela naplněná kapacita školy přináší množství organizačních problémů (např. naplněné třídy, nutnost spojovat třídy z nižšími počty, kmenové třídy v odborných učebnách apod.).

 

Děkujeme všem za pochopení.

 

Pavel Koc, ředitel školy

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

POLOLETNÍ prázdniny a JARNÍ prázdniny

Mravenečci KARANTÉNA

Mravenečci – Třídní schůzka přeložena na 26.1.2022 od 15:30 hod.

Akce KMŠ leden a únor 2022

Provoz KMŠ v lednu 2022