Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

K zápisu přišlo 114 dětí/žadatelů.

 

Bylo podáno 20 žádostí o odklad, z toho je hned vyřízeno 12 žádostí, 8 žadatelů odklad vyřizuje a podali zároveň i žádost o přijetí.

 

Aktuálně máme 83 volných míst.

 

Na ta volná místa přijmeme všechny žadatele z obvodu (75 celkem, v tom i 3 nevyřízené žádosti o odklad), přijmeme 1 žadatele z obce se smlouvou se sourozencem ve škole, přijmeme 4 žadatele z obce se smlouvou (v tom i 1 nevyřízená žádost o odklad). Dále přijmeme i 3 z 5 mimoobvodových žadatelů (2 z 5 nepřijmeme) se sourozencem ve škole (v tom i 1 nevyřízená žádost o odklad), zde ale o pořadí již rozhodne los (pondělí 15.4.2024). Losem bude stanoveno i pořadí 16 dalších nepřijatých mimoobvodových žadatelů (v tom i 3 nevyřízené žádosti o odklad), kterým budeme případně nabízet další uvolněná místa. Je důležité uvést, že žáci přijatí na víceletá gymnázia jsou našimi žáky až do 31.8.2024, je tedy na nich kdy a zda vůbec nám svůj úmysl sdělí. Teprve pak je možno rozhodnout o přijetí, což nebude pravděpodobně dříve než koncem června 2024. Jedno řízení bylo přerušeno z moci úřední.

 

Děkujeme všem za projevený zájem.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Run and Help – Sportujeme pro Šimona

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Schůzka rodičů nově přijatých dětí- KMŠ

Školička pro budoucí prvňáčky