Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení – zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

zapsali jsme 128 dětí, z toho je 21 žádostí o odklad školní docházky. Předpokládáme, že po odstranění duplicit se počet 107 sníží. Máme 100 volných míst. Otevřeme 4 třídy. Dalším předpokladem je, že po výsledcích přijímacích zkoušek na gymnázia příští týden dojde k navýšení kapacity školy. Za splnění těchto podmínek přijmeme všechny zapsané děti.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

PF 2022

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí