Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení – zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

zapsali jsme 128 dětí, z toho je 21 žádostí o odklad školní docházky. Předpokládáme, že po odstranění duplicit se počet 107 sníží. Máme 100 volných míst. Otevřeme 4 třídy. Dalším předpokladem je, že po výsledcích přijímacích zkoušek na gymnázia příští týden dojde k navýšení kapacity školy. Za splnění těchto podmínek přijmeme všechny zapsané děti.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021