Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení – zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

zapsali jsme 128 dětí, z toho je 21 žádostí o odklad školní docházky. Předpokládáme, že po odstranění duplicit se počet 107 sníží. Máme 100 volných míst. Otevřeme 4 třídy. Dalším předpokladem je, že po výsledcích přijímacích zkoušek na gymnázia příští týden dojde k navýšení kapacity školy. Za splnění těchto podmínek přijmeme všechny zapsané děti.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Pozvánka dna Drakiádu školního parlamentu

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Tyláček je nejlepším časopisem 2. stupně ZŠ v Jihočeském kraji v roce 2021!

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků