Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL).

 

Předmětem projektu byla modernizace prostor pro vznik dvou moderních jazykových učeben s možností výuky informačních technologií. V rámci projektu je také řešena bezbariérovost školy pomocí výstavby nového výtahu a pořízení kompenzační pomůcky. Myšleno je též na zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí realizace zeleně.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky spolu se zajištěním bezbariérového přístupu. To bylo zajištěno skrze modernizaci a vybavení dvou učeben cizích jazyků a ICT. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a umožní žáky vyučovat cizím jazykům a informatiky moderními technologiemi a metodami. Jejich dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi se též výrazně pozvednou. Dalším cílem je zajištění bezbariérovost školy díky realizaci výtahu a pořízení kompenzační pomůcky (schodolezu). Dalším záměrem byla realizace zeleně.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

· modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,

· modernizace výuky informatiky,

· zkvalitnění interaktivní výuky,

· zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,

· zvýšení zájmu o cizí jazyky, zejména o vyučovanou angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu,

· příprava žáků na studium na středních školách,

· zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků pro případné další studium na jazykových gymnáziích v České republice,

· zlepšení dovedností v práci na počítači,

· zajištění bezbariérovosti,

· zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně.

 

Díky projektu došlo k modernizaci dvou odborných učeben (jazykových učeben s výukou informatiky) pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav prostor učeben. Vybavení pořízené v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky více motivuje ke studiu cizích jazyků a zájmu o moderní technologie. Dovednosti žáků v oblasti práce se soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou. Došle též k výstavbě výtahu, což spolu s pořízením kompenzační pomůcky – schodolezu, zajistí bezbarvou dostupnost školy. Venkovní zázemí školy bylo zušlechtěno pomocí realizace zeleně.

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Stáhnout soubor

    20210827_08224520210825_125856plakát120210920_16314520210920_16321420210920_16325920210920_16331720210920_16333120210921_14060120210921_14062020210923_12050920210923_120528

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka