Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Projektový den civilní ochrany

Každoročně pořádáme celoškolský projektový Den civilní ochrany. Máme vypracovaný podrobný rozpis pro jednotlivé ročníky tak, aby se žáci postupně seznámili se všemi důležitými informacemi a získali potřebné návyky pro mimořádné situace a další témata ze ŠVP. Úvodní teoretická část probíhá jednak formou relace školního rozhlasu, jednak prací na zadaných úkolech ve třídách. Další části se odehrávají mimo školu nebo mimo třídu.

Do školy také zveme odborníky z řad Policie ČR, Městské policie Písek, Střední zdravotnické školy Písek, dále chodíme na návštěvu k píseckým hasičům a na stanici rychlé záchranné služby do nemocnice Písek. Tímto všem mnohokrát děkujeme za spolupráci a podporu.

Fotografie budou průběžně doplňovány, reportáže si přečtete ve školním časopisu Tyláček.

Stáhnout soubor

    P1490903P1490907P1490924P1490926P1490928P1490930P1490932P1490933P1490934P1490946P1490948P1490949P1490952P1490953P1490954P1490955

Další Aktuality

Strážní andělé

Program třídních schůzek 26.9.2023 a vyúčtování příspěvku Spolku rodičů

Goistické Kameny v po šesté Písku

Pozvání na třídní schůzky a na schůzku třídních důvěrníků

Úspěchy v soutěži v programování

Naše škola zavádí program KiVa!