Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Projektový den civilní ochrany

Každoročně pořádáme celoškolský projektový Den civilní ochrany. Máme vypracovaný podrobný rozpis pro jednotlivé ročníky tak, aby se žáci postupně seznámili se všemi důležitými informacemi a získali potřebné návyky pro mimořádné situace a další témata ze ŠVP. Úvodní teoretická část probíhá jednak formou relace školního rozhlasu, jednak prací na zadaných úkolech ve třídách. Další části se odehrávají mimo školu nebo mimo třídu.

Do školy také zveme odborníky z řad Policie ČR, Městské policie Písek, Střední zdravotnické školy Písek, dále chodíme na návštěvu k píseckým hasičům a na stanici rychlé záchranné služby do nemocnice Písek. Tímto všem mnohokrát děkujeme za spolupráci a podporu.

Fotografie budou průběžně doplňovány, reportáže si přečtete ve školním časopisu Tyláček.

Stáhnout soubor

    P1490903P1490907P1490924P1490926P1490928P1490930P1490932P1490933P1490934P1490946P1490948P1490949P1490952P1490953P1490954P1490955

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022