Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je pondělí, 30. března, svátek má Arnošt, gratulujeme!

Rozšíření kamerového systému ve škole

Informujeme tímto o rozšíření kamerového systému ve škole o 3 vnitřní kamery. Je to poslední plánované rozšíření.

 

Kamery jsou nově umístěny u kolostavu, v prostoru chodby u velké tělocvičny (školního klub) a schodiště u jídelny (obrazový výstup z tohoto místa bude do budoucna směřován i do školního klubu a družiny pro plánování odchodu na oběd – fronta). Výstupy viz. níže.

 

Účelem provozování je ochrana zdraví, majetku a bezpečnosti všech žáků, pracovníků a návštěvníků školy a hájení dalších oprávněných zájmů správce v souladu s posláním školy vymezeném v zákoně 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném školství (školský zákon). Dále pak slouží k zajištění důkazního materiálu v případě zjištění případů porušování školního řádu, konkrétně pak vandalizmu, poškození majetku, šikany, krádeží, neoprávněného vstupu, znečišťování prostor apod. Dále pak napomáhá řešení případných nenadálých situací. Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném a oprávněném zájmu. Provoz kamerového systému probíhá dle schválené vnitřní směrnice ředitele školy.

Stáhnout soubor

    tělocvičnakolostavjídelna

Další Aktuality

Pozdrav ke Dni učitelů

Instrukce k zápisu do 1. třídy – Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021

INFORMACE PRO RODIČE – OŠETŘOVNÉ

Nabídka pracovní příležitosti – sekretariát školy

Pokyny pro druhý týden domácí výuky pro rodiče a žáky

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 v době koronavirové