Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je pátek, 18. září, svátek má Kryštof, gratulujeme!

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Věc: Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Rozdělení žáků 1. tříd

Informační brožura Jdeme do školy 2020/21

Pozvánka na schůzku rodičů žáků budoucích prvních tříd

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Kritéria a pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

11. mateřská škola na Hradišti je před zápisem v novém kabátě!