Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijaté v době zápisu 1.-2.4. 2022 a dle vydaných kritérií č.j.: ZSJKT/00466/2022 ze dne 9.3.2022 (ve znění dodatku č.1 č.j.: ZSJKT/00623/2022 ze dne 1.4.2022) rozhodl o přijetí celkem 83 žadatelů k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2022, a to ze spádového obvodu, na 83 volných míst a zveřejňuje seznam přijatých žadatelů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena