Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 přijaté v době zápisu 1.-2.4. 2022 a dle vydaných kritérií č.j.: ZSJKT/00466/2022 ze dne 9.3.2022 (ve znění dodatku č.1 č.j.: ZSJKT/00623/2022 ze dne 1.4.2022) rozhodl o přijetí celkem 83 žadatelů k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2022, a to ze spádového obvodu, na 83 volných míst a zveřejňuje seznam přijatých žadatelů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na únor 2023

O staré vrbě – pohádka pro všechny

Ptáčci v zimě – Zvonečková třída

Malý záchranáři – Sluníčka

Cvičení – Sluníčka

Sedmáci zdraví z lyžařského kurzu…