Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Č.j.: ZSJKT/00655/2024
V Písku dne: 12. 4. 2024
Věc: Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 přijaté v době zápisu 5.-6. 4. 2024 a dle vydaných kritérií č.j.: ZSJKT/00416/2024 ze dne 19. 3. 2024 rozhodl o přijetí celkem 83 žadatelů k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2024 na 83 volných míst a zveřejňuje seznam přijatých žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním číslem.

 

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to od pondělí 22. 4. 2024 do středy 24. 4. 2024 vždy od 8:00 hod. do 15:30 hod.

 

Počet volných míst v prvních třídách se zvýší do začátku školního roku 2024/2025 o počet žáků, kteří přestoupí k plnění povinné školní docházky na střední škole v nižším ročníku. Případná uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým uchazečům v pořadí, které bude určeno po zápisu losem provedeným školou. Losování proběhne v ředitelně školy v pondělí 15. 4. 2024 pod dohledem školské rady a zřizovatele.

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 ke stažení zdeStáhnout soubor

Další Aktuality

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024