Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Školička pro předškoláky

V pondělí 9. května začne na naší škole projekt Školička. Účastnit se ho mohou všichni zájemci z řad zapsaných dětí.

 

Pod vedením paní učitelek a paní asistentek se děti v průběhu tří lekcí budou připravovat na klidný a příjemný začátek školní docházky. Společně se budou věnovat rozvoji jemné motoriky ruky, koordinaci pohybů a rozšiřování slovní zásoby. Za pomoci her budou vytvářet matematické představy, budou si moci vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, společně budou sdílet svoje zážitky.

Školička bude probíhat vždy od 16:00 hodin ve třídách 1.A, 1.B a 1.C. (všechny třídy najdete v přízemí). Končit bude vždy v 16:45 hodin. Seznamy přihlášených dětí najdete u hlavního vchodu. Rozdělení do tříd na Školičce je pouze orientační. V případě, že chcete, aby Vaše dítě bylo společně s nějakým kamarádem, domluvte se přímo na místě. Toto rozdělení v žádném případě nesouvisí s konečným rozřazením dětí do budoucích 1. tříd. Pokud se na Školičku nemůžete dostavit, omlouvat se nemusíte, vše je dobrovolné. Před vstupem do tříd prosíme o přezutí dětí.

Případné dotazy Vám zodpovíme na první Školičce ve třídě 2.A v 16:15 hodin. Bližší informace k nástupu prvňáčků do školy se dozvíte na schůzce rodičů budoucích prvňáčků v úterý 7. června od 15:30 hodin.

Další termíny Školiček jsou 16.5. a 23.5.

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi

Kolektiv zaměstnanců Tylovky

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ – červen 2023

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

AKCE Červen

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek