Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Školní online pokladna

Veškeré návody (informace o aplikaci, návod a nastavení) naleznete po přihlášení na záložce online pokladna Školní program. Navíc je v sekci Ke stažení – Formuláře – dokumenty ke stažení - Pro rodiče zde ucelený návod, který jste obdrželi 5.9.2016 vytištěný prostřednictvím vašich dětí.

Znovu důvody, které nás vedly k jejímu zavedení:

Naše transparentní škola se Školní online pokladnou

1. Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.

2. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

3. Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.

4. Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s příslušnými zákony.

5. Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

 (www.skolniprogram.cz)

 

 

Děkujeme za podporu a pochopení.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

PF 2022

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí