Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

... a kam vyrazíš o prázdninách ty?

Hurá do školy!

Dnes je úterý, 07. července, svátek má Bohuslava, gratulujeme!

Školní výuka žáků 1.stupně od 25.5.

Vážení rodiče,

od 25.5. bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování. Jejich případnou účast potvrďte v anketě v el. žákovské knížce.

Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavedeme v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí.

Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT.

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu rouškou

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Toto opatření budeme realizovat v praxi následujícím způsobem.

Žáci přijdou ke škole v těchto časech:

1.ročník – 7:30

2.ročník – 7:45

3.ročník – 8:00

4.ročník – 8:15

5.ročník – 8:30

Zde si je vyzvedne vyučující.

 

Vstup do budovy školy:

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Každý žák se přezuje, provede dezinfekci rukou a bude mu změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

— Poté žáci odejdou se svým vyučujícím do své třídy.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

— Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je přílohou toho textu)

 

V budově školy:

— Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo ke kontaktu jednotlivých skupin. — Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky.  Na chodbách a v každé učebně pak  dezinfekce.

 

 

 

Ve třídě a v jídelně:

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi žáky cca 2m (nejméně 1,5m)

— Ve třídě mají žáci i vyučující roušky nasazené. Podle charakteru činnosti může vyučující rozhodnout o jejich sundání.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— V dopoledním bloku bude probíhat výuka plně v režii vyučujících (téma, přestávky, vycházky…). Jeho součástí bude i oběd. Pokud nechcete, aby Vaše dítě na obědy chodilo, bude nicméně stále se skupinou a pod dohledem vyučujícího (půjde s ostatními dětmi do jídelny). „Družinový“ blok pak bude v kompetenci přidělené paní vychovatelky. V jeho časovém rozmezí pak budou žáci postupně odcházet (budou vyzvedáváni) ze školy. Protože ještě neznáme počty dětí, berte níže napsané časy jako orientační.

— V jídelně bude vše organizováno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému kontaktu mezi žáky jednotlivých skupin.

 

Ročník Příchod ke škole Výukový blok Oběd „Družinový“ blok
1. 7:30 7:30-11:30 10:30-11:00 11:30-16:00
2. 7:45 7:45-11:45 10:45-11:15 11:45-16:00
3. 8:00 8:00-12:00 11:00-11:30 12:00-16:00
4. 8:15 8:15-12:15 11:15-11:45 12:15-16:00
5. 8:30 8:30-12:30 11:30-12:00 12:30-16:00

 

Při podezření na možné příznaky Covid-19:

— Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně informováni.

 

Pravidla školního stravování:

— Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.

— Rodiče obědy žákům v případě zájmu přihlásí (nejsou zajištěny automaticky) přes www.strava.cz, či telefonicky ve školní jídelně.

 

Další pokyny a upřesnění:

  • v „Čestném prohlášení“ uveďte, zda žák bude využívat „Družinového bloku“
  • v „Čestném prohlášení“ uveďte, kdy žák bude opouštět školu a zda půjde sám, či ho bude někdo vyzvedávat
  • při tvorbě skupin, budeme vycházet z třídních kolektivů. Pokud bude počet přihlášených dětí z jedné třídy vyšší než 15, budeme nuceni sáhnout k přesunu „nadpočetných“ dětí do početně menších tříd. V tomto případě bude rozhodovat los.
  • po týdnu vše vyhodnotíme a popřípadě tento systém vzdělávání upravíme.

Čestné prohlášeníStáhnout soubor

Další Aktuality

Rozdělení žáků 1. tříd

Tylovka v létě nespí

Úřední hodiny ve škole o prázdninách

Léto budiž pochváleno aneb ZOO Tylovka

Prázdninový KORONA speciál Tyláčku je tady!!!

Obědy v den vysvědčení