Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Školní vzdělávání pro žáky 2.stupně (6.-8. ročník)

Vážení rodiče,

od 8.6. je umožněn přístup a vzdělávání žákům 2.stupně. Vnímáme smysl tohoto kroku především ve dvou rovinách:

 • individuální a skupinové konzultace navazující na vzdělávání na dálku
 • organizační opatření související s ukončením školního roku – vyzvednutí pomůcek, odevzdání učebnic, předání vysvědčení atd.

V tomto duchu a s přihlédnutím k dodržení bezpečnostní situace (při souběžném provozu 1.stupně) budeme organizovat výuku takto:

 • každý ročník bude mít vyhrazen jeden den:
 •  6.ročník – pondělí
 •  7.ročník – úterý
 •  8.ročník – středa
 • žáci budou do školy přicházet v 9:00 a konec výuky bude ve 12:00
 • čtvrtek je vyhrazen individuálním konzultacím – žák, který má o tuto formu zájem kontaktuje konkrétního vyučujícího (přes „Bakaláře“) a domluví si s ním přesný termín
 • ve třídách se budou střídat třídní učitelé a vyučující naukových předmětů
 • obědy ve školní jídelně není možné realizovat
 • bude otevřen školní bufet
 • pokud bude zájem o výuku v konkrétní třídě vyšší než 15, rozdělíme třídu na dvě rovnoměrné skupiny (např. 17 = 8 + 9)

Základní pravidla pro vstup do budovy školy a pobyt ve škole:

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Každý žák se přezuje, provede dezinfekci rukou a bude mu změřena teplota   bezkontaktním teploměrem.
 • Poté žáci odejdou se svým vyučujícím do své třídy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a jednorázovými ručníky. Na chodbách a v každé učebně pak dezinfekce.

 

Tento systém poběží v týdnu od 8.6 a v následujícím (tedy 15.-19.6.). Poté je možné, že se změní. O tom bychom Vás informovali.

V příloze najdete „Čestné prohlášení“. Tento dokument musí vyplněný a podepsaný přinést žák první den do školy. V opačném případě nebude vpuštěn do budovy.

Svůj zájem prosím vyjádřete v anketě. Tu najdete v el. žákovské knížce a poběží  do středy 3.6. do 12:00.

Čestné prohlášeníStáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka