Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 21. května, svátek má Monika, gratulujeme!

Sluníčka – Interaktivní tabule v naší školce

Poděkování
Rádi bychom poděkovali firmě Faurecia Components Písek, s.r.o. za sponzorský dar, kterým se podílela na podpoře polytechnické výchovy v 5. MŠ. Finanční částka společně s podporou ZŠ J. K. Tyla byla využita k pořízení interaktivní tabule, která napomáhá k všestrannému rozvoji dítěte a ke zpestření výchovně vzdělávacího procesu.

Stáhnout soubor

    IMG_20190124_105537IMG_20190124_105539IMG_20190124_105615IMG_20190124_105618IMG_20190124_105646IMG_20190124_105647IMG_20190124_110156IMG_20190124_110205IMG_20190124_110228

Další Aktuality

Akademie ke Dni matek se nám (tradičně) moc povedla!

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Dodatek č.1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Velikonoční mazance – Jahůdky a Sluníčka

Projektový den- polytechnická výchova

Návštěva 1. třídy – Jahůdky, Sluníčka