Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

V pondělí 10.5.2021 obdržela škola od zástupkyň společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o., Za Pazdernou 1531, Písek, za dozoru samotného J. K. Tyla finanční dar v hodnotě 25.000,-Kč na podporu boje proti Covid-19 ve škole.

 

Společnosti moc děkujeme, podpory si vážíme a plánujeme příspěvek využít pravděpodobně na nákup další nanočističky vzduchu do společných prostor.

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Karneval školní družiny

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Den otevřených dveří v prvních třídách

Návštěva Jana Kollera na Tylovce